Gjennomsnittlig sykefravær på 5 %

I vår mål- og handlingsplan var et av målene å holde sykefraværet på under 5 %. Dette målet ble oppnådd i 2020, da det gjennomsnittlige sykefraværet havnet på 5 %.

Vi vet at mye sprit og hjemmekontor har spilt en stor rolle, men vi syns likevel at det er en gladsak: Det gjennomsnittlige sykefraværet vårt var bare 5 % i fjor. Av dette utgjør 1,8 % korttidsfravær og 3,2 % langtidsfravær. I vår mål- og handlingsplan var et av målene å holde sykefraværet på under 5 %. Vi må ta i betraktning at vi har mange stillinger som kan være utsatt for skader. Det gjelder både brannkonstablene og de som jobber på seksjon for feiing og service. I 2020 meldte vi inn syv yrkesskader til NAV og det er operativ avdeling som representerer halvparten av skadene.

Det ble selvsagt iverksatt flere smitteverntiltak i forbindelse med pandemien, og dette påvirket sykefraværet. Strenge hygienetiltak ble innført på brannstasjonene. I tillegg har alle ansatte, som har mulighet og egnede oppgaver, jobbet på hjemmekontor. Smitteverntiltakene og tilrettelegging for bruk av hjemmekontor har medført lavt egenmeldingsbruk.

For å få ned sykefraværet i en avdeling med høyt sykefravær hos oss, har vi startet et nærværsprosjekt. I nærværsprosjektet fokuserer vi på nærværsprosenten i stedet for sykefraværsprosenten. For eksempel presenteres sykefraværet slik på møter: «Siste kvartal hadde vi 92 % nærvær, og av disse var det 5 stykker som ikke brukte egenmelding!», i stedet for «Vi har 8 % sykefravær, dette må vi få bukt med». I tillegg jobbes det i avdelingsmøter med sammen å finne våre nærværsfaktorer, de faktorene som gjør at ansattes terskel for egenmelding endres, ved å tenke over: «Hvorfor er det bedre for meg å gå på jobb i dag, i stedet for å bli hjemme?». Lederne skal ha fokus på hver og en ansattes positive egenskaper. For å utnytte verdifull restarbeidsevne, skal lederne kunne tilby et alternativ til egenmelding, for eksempel arbeidsoppgaver som kan gjøres hjemmefra. Prosjektet var i oppstartsfasen da pandemien rammet oss, og vi vet derfor ikke hvordan effekten av tiltakene ville vært uten pandemien.


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm.