Våre råd til høstferien på hytta

Høstferien står for døren og mange skal nyte uka på hytta. NRBR oppfordrer hyttefolket til å ta noen ekstra sikkerhetsgrep: På hytta er det ofte er det langt til nærmeste brannvesen og langt til naboen, kronglete adkomstvei, og kanskje dårlig mobildekning.

Siden 2020 har det i landet vært 594 branner i norske fritidsboliger. I tillegg kommer branntilløp og branner i skorstein. NRBR ønsker ikke å ta kosen fra folk, men flere av disse brannene endte svært tragisk. Særlig husker vi hyttebrannen i Nordland i 2021 da fire barn og en voksen mistet livet. For temmelig nøyaktig ett år siden omkom en nittedøl i en hyttebrann i Hemsedal.

Samme krav til brannsikkerheten

Det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger, men siden hytter ofte ligger mer utilgjengelig til og står tomme store deler av året, er det nesten enda viktigere enn hjemme å ha brannsikkerheten på stell. NRBR mener særlig fire punkter er viktige:

 

Første punkt: Fungerende røykvarsler

Det tar tid for brannvesenet å komme frem til hytta, men med fungerende røykvarslere får dere så tidlig varsling som mulig slik at alle har mulighet til å komme dere ut i trygghet.

Pakk derfor med dere ekstra batterier til hytteturen, ta en test av røykvarslerne når dere kommer opp og bytt batteri hvis nødvendig. Er røykvarslerne over ti år gamle, bør du investere i nye.  

Boligbranner som tar liv, skjer som regel om natten. Derfor er fungerende røykvarsler – som dere våkner av – helt nødvendig for at dere skal få tid til å komme dere ut og å overleve.

Derfor anbefaler brannvesenet at dere sjekker at dere kan høre dem på soverommene. Best er seriekoblede røykvarslere hvor det også er plassert røykvarslere på soverommene.

 

Andre punkt: Slokkemiddel

Det er påbudt med manuelt slokkeutsyr på alle hytter og fritidsboliger. Det må være plassert lett tilgjengelig og nær der dere sover. Alle i boligen må vite hvor slokkeutstyret befinner seg og hvordan det brukes. Det er lurt å spørre ungene om hvor pulverapparatet befinner seg.

 

Tredje punkt: Frie rømningsveier

Har du tenk på hvordan du og de andre skal komme deg ut av hytta hvis det begynner å brenne? I hytter og fritidsboliger er ofte vinduer og terrassedører alternativ rømningsvei. Derfor er det viktig at du ikke bruker rømningsveiene som lagringsplass for brennbare saker, slik som barnevogner, møbler og rot. Da blir det vanskelig å komme seg ut hvis du har panikk og det er mørkt.

 

Mann i uniform viser frem tre små, hvite apparater.
Røykvarsler er påbudt på hytta, men det finnes reiserøykvarslere som du kan ta med deg f.eks. på hotellferie. På hytter, campingvogner og båter hvor det brukes gass og/eller aggregat: Ta med CO-alarm og gassvarsler.

 

Fjerde punkt: Gassvarsler og co-alarm

Et lite googlesøk, viser at det i en del hyttebranner synes å være gass involvert. 17 av brannene med kjent arnested siden 2020 begynte i gassutstyr. Mange hytter bruker gasskomfyr, gasskjøleskap eller flyttbare gassovner. Men feil på gassapparater og utstyr eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning. Dersom du bruker gassapparater innendørs med dårlig lufting, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at du og andre som oppholder seg i rommet kan bli kullosforgiftet og kvalt. Kullos (CO) er luktfri og vanskelig å oppdage, særlig når man sover. NRBR anbefaler derfor CO-varsler (kullosalarm) og gassvarsler hvis dere bruker gass innendørs på hytta.

 

Til slutt: Forsvarlig tømming av aske

Mange nullstiller hytta før de drar hjem igjen og har som rutine å tømme peis og ovn for aske hver gang. Men det det er ikke rent sjeldent at brann oppstår etter at aske, kull og glør fra peis, ovn eller bålpanne har blitt plassert utendørs til avkjøling. Derfor må du bruke en solid metallbøtte eller annen ubrennbar beholder, med lokk, til dette. Det finnes egne askebøtter med lokk. Beholderen må stå trygt utendørs til asken er totalt nedkjølt. Og det er viktig at beholderen ikke settes på trappa, verandaen eller ved veggen, for det kan blusse opp og begynne å brenne. Brann kan også oppstå oppi beholderen, og det er derfor viktig å plassere den slik at den ikke velter – og langt unna brennbart materiale.


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.