Ikke legg hva som helst inn i peis og ovn!

Tenner du på feil materialer, kan det føre til utslipp av giftige gasser og skade både ovn/peis og pipe! Fyr riktig, da reduserer du sot- og partikkelutslippene og du bidrar til mindre lokal luftforurensning. Feieren/brannforebyggeren gir deg rådene.

Ikke legg hva som helst inn i peis og ovn!

Dette skal IKKE i peis, ovn og annet ildsted:

 • Ildstedet er ikke et forbrenningsanlegg for søppel, behandlet trevirke, juletre, gavepapir, kartonger og lignende.
 • Fyres det med behandlet trevirke eller juletre kan temperaturen bli så høy at ildstedets indre deler kan deformeres.
 • Fyring med behandlet trevirke, søppel og lignende kan gi farlige gasser under forbrenning og er derfor ikke miljøvennlig å fyre med.

Fyr riktig, da reduserer du sot- og partikkelutslippene og du bidrar til mindre lokal luftforurensning.

Slik fyrer du riktig

Bygg bålet riktig:

 • Bruk tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved over vedkubbene og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Veden skal ligge vannrett og legges oppå hverandre.

Tenn fra toppen:

 • Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.
 •  Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Sørg for nok luft:

 • Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen
 • Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opptil 5 minutter til det brenner godt.
 • Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge ventilene så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flammer. Bål uten flamme dobler utslippene for kullos og partikler.
 • Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.
 • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20% fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

 

Ny ovn?

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ovner og de forurenser mye mindre. Nye ovner sparer dermed både lommeboka og miljøet. Men før du kjøper ny ovn, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ovner som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig. Vi anbefaler toppmontering av røykrør for tryggere og mer økonomisk fyring.

 

 

 

 

 

 


Våre råd til høstferien på hytta

26 september 2023

Høstferien står for døren og mange skal nyte uka på hytta. NRBR oppfordrer hyttefolket til å ta noen ekstra sikkerhetsgrep: På hytta er det ofte er det langt til nærmeste brannvesen og langt til naboen, kronglete adkomstvei, og kanskje dårlig mobildekning.

Informasjonsmøte om å jobbe som brannkonstabel deltid

22 september 2023

NRBR skal straks lyse ut stillinger som brannkonstabel deltid på våre brannstasjoner på Bjørkelangen og Rømskog. I den forbindelse arrangerer vi et informasjonsmøte på Bjørkelangen brannstasjon onsdag 18. oktober 2023 kl. 18. Det er obligatorisk påmelding. Du finner påmeldingsskjema her.

Stigebil til Ukraina

19 september 2023

«Det gjorde helt enormt inntrykk på oss å se situasjonen i Ukraina, de voldsomme utfordringene de står i og den utrolige takknemligheten de viste da de fikk stigebilen»,