Offisiell åpning av Lystad brannstasjon

Fredag 1. september 2023 var det offisiell åpning av nye Lystad brannstasjon. Etter 13 år med planlegging kunne vi endelig ta i bruk den nye heltidsstasjonen i Lillestrøm kommune, ikke så langt fra Sørumsand.

I strålende sol og mild temperatur ble det en flott åpning med korps, grillmat og kake, og selvsagt taler fra brann- og redningssjef Jan Marius Nilsen, ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, og leder av representantskapet, ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, og NRBRs styreleder Marianne Aasen. Det var gjester fra eierkommunene, de som har stått bak selve byggingen, Øvre Romerike brann og redning og mange flere.

Til venstre: Linn Kristin Norbeck, Byggherre, Lillestrøm kommune, og Fredrik Borch Lynghaug, HRP AS. Til høyre: ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, klipper «snoren» - for anledningen en brannslange og et klippeverktøy som vanligvis brukes ved bilulykker.
Til venstre: Linn Kristin Norbeck, Byggherre, Lillestrøm kommune, og Fredrik Borch Lynghaug, HRP AS. Til høyre: ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, klipper «snoren» - for anledningen en brannslange og et klippeverktøy som vanligvis brukes ved bilulykker.

 

Lokalt preg

NRBR vil gjerne trekke frem de to flotte fondveggene som er dekorert etter design fra en av våre ansatte på forebyggende avdeling. Det er også morsomt at de to møterommene har navnene Lensene og Tertitten etter intern konkurranse og er oppkalt etter to lokale severdigheter: Fetsund lenser og det gamle damplokomotivet på Urskog-Hølandsbanen.

 

En fondvegg dekorert i jordfarger og med ulike motiver fra brannvesenets arbeid.
En av de to flotte fondveggene som er dekorert etter design fra en av våre ansatte på forebyggende avdeling.

Døgnkasernert stasjon

Allerede i 2010/2011 ble planene om ny brannstasjon løftet inn til kommunal behandling, den første sprengningen på tomta ble foretatt i desember 2021 og vi overtok bygget i juni. Våre brannforebyggere (tidligere feiere) kunne flytte inn i kontorene sine før ferien, i det som fortsatt bare var en dagkasernert stasjon. Det har altså vært en lang reise og det er også litt vemodig. Lystad brannstasjon overtar etter de to deltidsstasjonene på Sørumsand og Fet. På Sørumsand har vi den siste tiden hatt midlertidig tilhold i lokaler som ble tilbakelevert til kommunen kl. 07 i dag tidlig. Samme klokkeslett gikk vi altså fra deltids mannskaper til kasernerte mannskaper på Lystad.

En mann i uniform står på en scene pyntet med ballonger. Folk står foran og en brannstasjon vises i bakgrunnen.
Brann- og redningssjef Jan Marius Nilsen taler til gjestene.

Kreftfare for brannkonstabler og brannforebyggere

Selv om bedre beredskap øst for Glomma var en faktor bak behovet for en kasernert brannstasjon på Lystad, var hovedgrunnen knyttet til utfordringene til å få ansatt deltidskonstabler på Fet og Sørum. I tillegg har det kommet mange nye krav til brannstasjoner de siste årene, hovedsakelig for å håndtere kreftfaren våre brannkonstabler og brannforebyggere utsettes for. Dette er et svært viktig tema vi jobber systematisk med å ivareta og som vil medføre et vesentlig oppgraderings behov på alle våre stasjoner. Derimot vil Lystad brannstasjon ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. I det ligger blant annet fullverdige løsninger for ren og uren sone.

 

En mann i lysblå uniformsskjorte og slips, en mann i dress og ordfører kjede og en kvinne i lysblå blazer. En gyllen plakett med innskrift er felt inn på en stein.
Til venstre: Brann- og redningssjef Jan Marius Nilsen, ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, og NRBRs styreleder Marianne Aasen. Til høyre: Gaven fra totalentreprenør Håndverkskompaniet AS og byggherre Lillestrøm kommune var en stein som ble tatt ut da tomten til stasjonen ble sprengt ut.

 

Miljøvennlig byggeprosess

Det er også spennende at det har blitt vektlagt at byggeplassen skulle være miljøvennlig, og bygget bærekraftig og miljøvennlig. Under byggeprosessen har vi hatt besøk fra Norge, Sverige og Danmark for å se og bli informert om prosjektet, så Lystad brannstasjon vekker oppsikt og begeistring på alle måter!

Les mer om byggeprosessen på denne eksterne siden til Byggindustrien.

 


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.