NRBRs slokkerobot redder verdier

Vi har sendt ut en pressemelding om bistand mellom brannvesen når det kommer til spesialutstyr. Denne uken bisto vi med slokkerobot og drone på brannen i Moelv. Vi var også klare for å dra til brannen på Melkøya noen dager tidligere med det samme utstyret.

 

PRESSEMELDING

Lørenskog 1. oktober 2020

Nedre Romerike brann- og redningsvesens slokkerobot redder verdier

Brannen i et næringsbygg i Moelv i Ringsaker kommune onsdag endte tragisk da to personer ble funnet døde i bygget. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er takknemlig for å ha kunnet bistå det lokale brannvesenet med en slokkerobot og medvirke til en raskere avslutning på hendelsen. Bare to dager tidligere var vi på vei til storbrannen på Melkøya i Hammerfest.

Da NRBR fikk høre om brannen i Moelv onsdag morgen, henvendte vi oss til Ringsaker brannvesen og tilbød bistand med drone og slokkerobot.

Hindret spredning

I tillegg til mannskaper til å operere utstyret, ble Vincent Johannessen, som til vanlig er utrykningsleder i NRBR, med som lederstøtte. Johannessen forteller: «I bilen på vei nordover, snakket jeg med innsatslederen som befant seg på brannen. Sammen la vi en plan, så jeg visste hva vi skulle gjøre da vi kom frem. Vi satte umiddelbart slokkeroboten til å trykksette tilstøtende produksjonslokaler til hallen som var totalskadd. Det var et eldre bygg, så røyken gikk fort ut og vår innsats bidro til at brannen ikke spredte seg.»

Bare to slokkeroboter i Norge

I et drøyt år har NRBR hatt en såkalt LUF 60. Dette er en fjernstyrt og beltegående slokkerobot som spyler store mengder vann, vanntåke eller skum mot brannen. I tillegg har den en vifte som raskt kan blåse bort brannrøyk, i tunneler og andre steder. I Norge er det i dag, så lang vi vet, bare NRBR og Oslo brann- og redningsetat (OBRE) som har liknende slokkerobot. 

 

På vei til Melkøya og Sola

Innsatsen i Moelv er ikke første henvendelsen vi mottar om bistand av LUF-en. Mandag denne uken var den på vei til brannen i Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Heldigvis kom brannen under kontroll og reisen ble avlyst. I vinter satte LUF og mannskaper kursen mot den store brannen i garasjeanlegget på Sola flyplass. De snudde før de kom frem, for også denne brannen var under kontroll før ankomst. 

Restverdiredning

Denne type hjelpeoppdrag på tvers av kommune- og fylkesgrenser gjøres mulig gjennom Restverdiredning (RVR), og hverken brannvesenet som sitter med utstyret i dette tilfellet NRBR  eller det brannvesenet som mottar hjelpen, blir økonomisk belastet. Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader.

RVR-tjenesten ledes og finansieres av Finans Norge Forsikringsdrift. RVR er ikke en lovpålagt oppgave, men grenser inn mot primæroppgavene til brann- og redningstjenesten. RVR-samarbeidet mellom brannvesenene og forsikringsselskapene er et godt eksempel på hvordan privat og offentlig samarbeid kan drives og utvikles. Med brannvesenenes lokale plassering og praktiske handlekraft der skadene skjer når de skjer, og forsikringsselskapenes behov for å ivareta skadelidtes og egne økonomiske interesser, supplerer de to partene hverandre i restverdiredningsarbeidet, forklarer Ove Brandt i Finans Norge.

NRBR er sikre på at innsatsen til LUF-en i Moelv bidro til at ikke større verdier gikk tapt. Det var snakk om en stor bygningsmasse på cirka 12 100 m² og det ble brukt til lagring av bobiler, campingvogner og båter. Noen gjenstander var så store og plassert på et slikt vis, at de ville ha vært umulig å redde hvis vi ikke hadde hindret spredningen av røyk og ild fra en lagerhall til den andre, avslutter Vincent Johannessen.

 

 


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.