Oppdatert ressursoversikt og bemanning

Her finner du en oversikt over kjøretøy, båter, andre ressurser og bemanning som NRBR har til rådighet og hvilke brannstasjoner de vanligvis befinner seg på.

NRBR ressursoversikt og bemanning 2020


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.