Brannvesenets påsketips til hyttefolket

Det er samme krav til brannsikkerhetsutstyr i hytter og fritidshus som hjemme hos deg selv, men siden hytter ofte ligger langt fra nærmeste brannvesen, langt fra naboer, og ofte har dårlig mobildekning, bør du ta ekstra sikkerhetsgrep når du og familien er der. 

Røykvarsler

De fleste branner som tar liv starter om natten. En fungerende røykvarsler/brannalarmanlegg er en billig forsikring for å komme seg ut i tide. 

 • Det skal være brannalarmanlegg eller røykvarsler(e) i alle hytter og fritidseiendommer. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. Du skal kunne høre alarmen tydelig i oppholdsrom og på soverom når dørene mellom rommene er lukket.
 • Gjør det til en rutine å teste røykvarsleren hver gang du kommer opp.
 • Ta alltid med deg nytt batteri til røykvarslerne når du drar på hytta. Batteriet skal byttes minst en gang i året.
 • Brannvesenet anbefaler alltid seriekoblede røykvarslere

Slokkeutstyr

 • Det er påbudt med manuelt slokkeutstyr i alle hytter og fritidsboliger.
 • Bruk 20 sekunder på en sjekk av pulverapparatet når du kommer opp til hytta: Vend det opp ned slik at pulveret ikke klumper seg og sjekk at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.
 • kontroller at slokkeutstyret er lett tilgjengelig

Bjørnis sitter ved et påskepyntet bord.

I tillegg …

 • Lag en nødplakat som du henger opp på hytta. Da er du bedre forberedt til å forklare redningsmannskapene veien til der du er. Nødplakaten lager du gratis hos Kartverket: https://kartverket.no/til-lands/nodplakat. Vi anbefaler også at du laster ned appen «Hjelp 113».
 • Sørg for at rømningsveier er lett tilgjengelige og frie for snø
 • Ta med gassvarsler hvis du bruker gass/propan på hytta. Den skal monteres i gulvhøyde. Bruker du gass og propan eller aggregat, bør du montere CO-varsler midt på veggen.
 • Gå aldri fra levende lys!

Utleiehytter

Utleier har ansvar for å utføre risikovurdering og ha rutiner som ivaretar brukernes sikkerhet, blant annet med regelmessig kontroll og vedlikehold av utstyr. Leietakerne bør derfor kunne forutsette at hytta er sikker og trygg med røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier i orden.

Likevel: Når du leier hytte bør du selv ta med batteri til røykvarsleren i tilfelle dette mangler. Selv om det er utleiers ansvar, er din sikkerhet viktigst. Send heller regningen på batteriet til utleier. Det finnes også reiserøykvarslere på markedet.

God påske ønskes alle!

Hilsen Nedre Romerike brann- og redningsvesen

 


 

 


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.