Plakat om engangsgriller

Vi har laget et skriv som butikker som selger engangsgriller kan henge opp eller dele ut til kundene. Plakaten gir kundene noen gode råd for hvordan de tryggest kan bruke grillen. Butikker i våre kommuner kan gi oss beskjed hvis de ønsker at vi kommer med plakater til dem. Den kan også skrives ut for egenhånd.

Engangsgriller 2020


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.