Plakat om engangsgriller

Vi har laget et skriv som butikker som selger engangsgriller kan henge opp eller dele ut til kundene. Plakaten gir kundene noen gode råd for hvordan de tryggest kan bruke grillen. Butikker i våre kommuner kan gi oss beskjed hvis de ønsker at vi kommer med plakater til dem. Den kan også skrives ut for egenhånd.

Engangsgriller 2020


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.