Øvelse PLIVO

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12.00-14.00, vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm. 

Øvelsesområdet blir skiltet med øvelse og bemannet med vakt på de vanlige innfartsårene til stedet der øvelsen pågår. I nærheten av øvningsområdet vil det kunne høres smell, skytelyder og skrik fra personer som spiller skadet. Politiet vil bruke øvningsvåpen som ser ut som ekte våpen. Øvelsen blir også varslet gjennom sms til nærområdet, media og til skoler og barnehager som kan bli berørt.

Det er Øst Politidistrikt, Øvre Romerike brann og redning, nedre Romerike brann og redning og OUS (ambulanse) som gjennomfører PLIVO-øvelse disse dagene. 

PLIVO står for pågående livstruende vold. Øvelsen er en samvirkeøvelse mellom nødetatene politi, brann og helse. Det er pålagt fra de ulike departement at slik øvelse skal gjennomføres, slik at etatene er best mulig rustet til å kunne håndtere slike hendelser.


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Brannvesenets påsketips til hyttefolket

18 mars 2024

Det er samme krav til brannsikkerhetsutstyr i hytter og fritidshus som hjemme, men hytter ofte ligger langt fra nærmeste brannvesen, langt fra naboer, og har ofte dårlig mobildekning, så man bør ta ekstra sikkerhetsgrep på hytta. De fleste branner som tar liv starter om natten. En fungerende røykvarsler/brannalarmanlegg er en billig forsikring for å komme seg ut i tide.