Øvelse PLIVO

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12.00-14.00, vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm. 

Øvelsesområdet blir skiltet med øvelse og bemannet med vakt på de vanlige innfartsårene til stedet der øvelsen pågår. I nærheten av øvningsområdet vil det kunne høres smell, skytelyder og skrik fra personer som spiller skadet. Politiet vil bruke øvningsvåpen som ser ut som ekte våpen. Øvelsen blir også varslet gjennom sms til nærområdet, media og til skoler og barnehager som kan bli berørt.

Det er Øst Politidistrikt, Øvre Romerike brann og redning, nedre Romerike brann og redning og OUS (ambulanse) som gjennomfører PLIVO-øvelse disse dagene. 

PLIVO står for pågående livstruende vold. Øvelsen er en samvirkeøvelse mellom nødetatene politi, brann og helse. Det er pålagt fra de ulike departement at slik øvelse skal gjennomføres, slik at etatene er best mulig rustet til å kunne håndtere slike hendelser.


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.