Felles krisestab med Øvre Romerike Brann og Redning etablert i forberedelse til ekstremværet Hans

Brannvesenet har forsterket bemanning klar til å respondere raskt på eventuelle hendelser som følge av ekstremværet. Som alltid er vår første prioritering akutte hendelser som truer liv og helse, deretter verdier. 

Pressemelding 7. august 2023

Felles krisestab etablert i forberedelse til ekstremværet Hans

Ekstremværet Hans forventes å treffe Viken, Innlandet og Østlandet i løpet av mandag og ha en varighet på opptil 48 timer. Ifølge værprognosene forventes de største nedbørsmengdene vil treffe nord i Romeriksområdet. Det er i dag etablert en felles krisestab for Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) og Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) der et førstemøte er avholdt kl 0900. Samvirkeaktører, inkludert Sivilforsvaret og lokale kommuner, er også koblet på situasjonen og vi har løpende dialog med disse.

Brannvesenet har forsterket bemanning klar til å respondere raskt på eventuelle hendelser som følge av ekstremværet. Vi har trappet opp vår RVR-kapasitet for å være i stand til å håndtere potensielle flomrelaterte hendelser, samt økt bemanning og planlagt for mulig innkalling av ekstramannskaper, USAR og dronepilot. Mens vi primært vil fokusere på å håndtere hendelser i vårt eget distrikt, er vi også forberedt på å gi nødvendig bistand til nærliggende distrikter ved behov.

Vi ber publikum om forståelse for at det vil bli streng prioritering av hvilke bistandsoppgaver brannvesenet kan gjøre. Som alltid er vår første prioritering akutte hendelser som truer liv og helse, deretter verdier. Vi ber publikum som ikke er i umiddelbar nød om å kontakte sine forsikringsselskap for bistand. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle som får vann i kjellere m.m.

Vi oppfordrer innbyggerne til å følge med på lokale nyhetskanaler og offisielle varsler for oppdateringer og anbefalinger. Vær forsiktig, ta nødvendige forholdsregler og ta vare på hverandre.

 

 

Pressekontakt ØRB:

Inger Thommessen

kommunikasjonsleder

 

Pressekontakttelefon: 902 78 810

 

Pressekontakt NRBR:

Linda Stuvland

fagleder informasjon

 

Pressekontakttelefon: 992 60 748


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.