Felles krisestab med Øvre Romerike Brann og Redning etablert i forberedelse til ekstremværet Hans

Brannvesenet har forsterket bemanning klar til å respondere raskt på eventuelle hendelser som følge av ekstremværet. Som alltid er vår første prioritering akutte hendelser som truer liv og helse, deretter verdier. 

Pressemelding 7. august 2023

Felles krisestab etablert i forberedelse til ekstremværet Hans

Ekstremværet Hans forventes å treffe Viken, Innlandet og Østlandet i løpet av mandag og ha en varighet på opptil 48 timer. Ifølge værprognosene forventes de største nedbørsmengdene vil treffe nord i Romeriksområdet. Det er i dag etablert en felles krisestab for Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) og Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) der et førstemøte er avholdt kl 0900. Samvirkeaktører, inkludert Sivilforsvaret og lokale kommuner, er også koblet på situasjonen og vi har løpende dialog med disse.

Brannvesenet har forsterket bemanning klar til å respondere raskt på eventuelle hendelser som følge av ekstremværet. Vi har trappet opp vår RVR-kapasitet for å være i stand til å håndtere potensielle flomrelaterte hendelser, samt økt bemanning og planlagt for mulig innkalling av ekstramannskaper, USAR og dronepilot. Mens vi primært vil fokusere på å håndtere hendelser i vårt eget distrikt, er vi også forberedt på å gi nødvendig bistand til nærliggende distrikter ved behov.

Vi ber publikum om forståelse for at det vil bli streng prioritering av hvilke bistandsoppgaver brannvesenet kan gjøre. Som alltid er vår første prioritering akutte hendelser som truer liv og helse, deretter verdier. Vi ber publikum som ikke er i umiddelbar nød om å kontakte sine forsikringsselskap for bistand. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle som får vann i kjellere m.m.

Vi oppfordrer innbyggerne til å følge med på lokale nyhetskanaler og offisielle varsler for oppdateringer og anbefalinger. Vær forsiktig, ta nødvendige forholdsregler og ta vare på hverandre.

 

 

Pressekontakt ØRB:

Inger Thommessen

kommunikasjonsleder

 

Pressekontakttelefon: 902 78 810

 

Pressekontakt NRBR:

Linda Stuvland

fagleder informasjon

 

Pressekontakttelefon: 992 60 748


Våre råd til høstferien på hytta

26 september 2023

Høstferien står for døren og mange skal nyte uka på hytta. NRBR oppfordrer hyttefolket til å ta noen ekstra sikkerhetsgrep: På hytta er det ofte er det langt til nærmeste brannvesen og langt til naboen, kronglete adkomstvei, og kanskje dårlig mobildekning.

Informasjonsmøte om å jobbe som brannkonstabel deltid

22 september 2023

NRBR skal straks lyse ut stillinger som brannkonstabel deltid på våre brannstasjoner på Bjørkelangen og Rømskog. I den forbindelse arrangerer vi et informasjonsmøte på Bjørkelangen brannstasjon onsdag 18. oktober 2023 kl. 18. Det er obligatorisk påmelding. Du finner påmeldingsskjema her.

Stigebil til Ukraina

19 september 2023

«Det gjorde helt enormt inntrykk på oss å se situasjonen i Ukraina, de voldsomme utfordringene de står i og den utrolige takknemligheten de viste da de fikk stigebilen»,