Generelt bålforbud gjelder på Nedre Romerike – ekstraordinært forbud oppheves ved midnatt 29. juni 2023

Pressemelding er sendt ut om at det det generelle bålforbudet gjelder på Nedre Romerike.

PRESSEMELDING - Lørenskog, 29. juni 2023

Generelt bålforbud gjelder på Nedre Romerike –

ekstraordinært forbud oppheves ved midnatt

 

Som følge av nedbøren som har falt den siste uken, i kombinasjon med fremtidige værprognoser og redusert skogbrannindeks, oppheves det ekstraordinære forbudet mot bruk av ild på Nedre Romerike med virkning fra torsdag 29. juni ved midnatt. Det betyr at vi nå går tilbake til det generelle bålforbudet som gjelder i perioden 15. april til 15. september.

Det ekstraordinære forbudet mot ild som ble innført på Nedre Romerike 8. juni, er nå opphevet. Det innebærer at det igjen er tillatt å anvende faste bålplasser i innmark og grille i parker og annen innmark – der grunneiere tillater det og den som gjør opp ild mener det er aktsomt.

Generelt bålforbud

Opphevelsen av det ekstraordinære forbudet, innebære at det er det generelle bålforbudet som igjen gjelder i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Gjerdrum og Aurskog-Høland. Det generelle bålforbudet gjelder over hele landet hvert år i perioden 15. april til 15. september, og innebærer forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark.

 

Din ild – ditt ansvar

Hver og en av våre innbyggere som har respektert det ekstraordinære forbudet har bidratt til å forebygge skogbrann i vårt distrikt, og vi er veldig takknemlige for engasjementet alle har vist de siste ukene. Det vil fortsatt være tørt i skog og mark i tiden fremover og vi er avhengige av at publikum er aktsomme og spiller på lag med oss i brannvesenet. Vær forsiktig med bruk av åpen ild selv om det ekstraordinære forbudet nå er opphevet. Den som tenner ild er alltid ansvarlig, uansett hvor og når.

Hold deg oppdatert!

Nedre Romerike brann- og redningsvesen oppfordrer alle til holde seg oppdatert på hva som gjelder i det området hvor de oppholder seg sommeren igjennom, for et liknende forbud kan bli gjeninnført hvis skogbrannfaren igjen øker. NRBR deler informasjon om dette på sine hjemmesider (nrbr.no) og på sosiale media.


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm.