Pressemelding sendt ut: Jegere husk bålforbudet!

Småviltjakta begynner til helgen og det er mange steder fortsatt tørt i bakken. Nedre Romerike brann og redningsvesen (NRBR) minner om at det fortsatt er bålforbud og ber jegerne om å tenke seg om hvis de planlegger å tenne bål i skogen. De må være klar over at uforsiktighet som fører til skogbrann er straffbart og kan føre til erstatningskrav.

Følgende pressemelding er sendt ut 1. september 2022:

Jegere husk bålforbudet!

Småviltjakta begynner til helgen og det er mange steder fortsatt tørt i bakken. Nedre Romerike brann og redningsvesen (NRBR) minner om at det fortsatt er bålforbud og ber jegerne om å tenke seg om hvis de planlegger å tenne bål i skogen. De må være klar over at uforsiktighet som fører til skogbrann er straffbart og kan føre til erstatningskrav.

Mange av NRBRs ansatte er ivrige jegere og er mye ute i skog og mark året rundt. De er bekymret for at uforsiktige og uvitende jegere kan forårsake skogbrann.

 

Brannvesenet advarer jegerne

Jøran Fallet og Per-Åge Mortensen jobber i NRBR og bor i Aurskog-Høland. De er ivrige jegere og kjenner miljøet godt. «Det er koselig å hygge seg rundt bålet når man er på jakt, men det er ikke lurt nå som det er tørt i skogen,» sier de. «Det hjelper ikke at man anser seg selv som verdensmester i bål bare en listen gnist og man er erstatningsansvarlig for en stor skogbrann!»

 

Det generelle bålforbudet varer til 15. september

Det generelle bålforbudet gjelder over hele landet i perioden 15. april til 15. september, og innebærer forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Men selv etter 15. september er det ikke fritt frem å tenne bål i skogen. Du er alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

 

Betydelig kostnad

Skog- og gressbranner innebærer en betydelig kostnad for grunneierne og de kan spre seg til bebyggelse. For brannvesenet er skogbranner svært ressurskrevende, siden skogbranner ofte oppstår i ulendt terreng. Store uforutsette kostnader påløper også når deltidsmannskapene fra NRBRs stasjoner i Aurskog-Høland, samt Sørumsand og Fet, må kalles ut. Derfor håper NRBR at jegere på Nedre Romerike dropper kaffebålet.

 

«Ha en god og brannfri jakt,» ønsker Fallet og Mortensen alle jegere i NRBRs kommuner!

Les mer om bålforbudet her.


Pressemelding om Røykvarslerdagen

29 november 2022

1. desember vil ledelsen befinne seg i morgenrushet utenfor Lillestrøm stasjon. De ønsker å nå ut til travle togreisende med budskapet: «Test røykvarsleren og bytt batteri ved behov».

Rull til toppen