Skogbrannfare inn mot første helg i juni

NRBR har i dag sendt ut følgende pressemelding om den økende skogbrannfaren. 

Tirsdag ettermiddag fikk NRBR melding om skogbrann i Fetsund. Brannen spredte seg, tok lang tid å slokke og krevde store ressurser. Det er nå tørt i skog og mark, og Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) ber innstendig publikum om å respektere bålforbudet.

Store mannskaper og skogbrannhelikopteret jobbet i mange timer for å få kontroll over skogbrannen i Lillestrøm kommune, og det ble drevet etterslokking frem til kl. 02. Onsdag morgen var NRBR tilbake på stedet for å kontrollere området, og rydde inn utstyr og materiell. Det ble blant annet brukt drone for å søke etter varme områder. ​

Høy skogbrannfare inn mot helgen

Det er lenge siden Sør-Norge har hatt en skikkelig rotbløyte. Det er heller ikke regn i sikte i vårt område i uken fremover. Med en fin helg foran oss og antageligvis mye aktivitet utendørs i form av teltturer, badeliv og piknik, er vi i NRBR bekymret for at publikum ikke tar skogbrannfaren innover seg.  Vi ber derfor alle om å overholde bålforbudet som hvert år er i perioden 15. april til 15. september.

 

Spesielt krav til aktsomhet

Det har den siste tiden vært enkelte saker i media om at det tross for forbudet, er lov å tenne bål. Norge er et langstrakt land, og for at en bestemmelse skal passe over alt og for alle, stemmer det at det finnes en åpning for bålbrenning også i sommerhalvåret, hvis «det er åpenbart at brann ikke kan oppstå». I forskrift om brannforebygging § 3 beskrives dette som at det for eksempel «… ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.» Videre påpekes kravet til spesiell aktsomhet og at: «Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.» Aktsomhetsplikten er også beskrevet i brann- og eksplosjonsvernlovens § 5.

Det er derfor hver enkelt av oss som er ansvarlig når vi tenner ild, når som helst og hvor som helst. Slik som situasjonen er nå, anser NRBR det som uaktsomt å gjøre opp ild slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget.

Lov å grille i egen hage

NRBR presiserer at bålforbudet gjelder i og nær skog og mark. Det er altså lov å grille i opparbeidet hage, så sant du ikke bor i skogen. Skolegård ansees som «hage». Men – som alltid – plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann. Også i hagen.

Ikke ring brannvesenet for å få tillatelse

NRBR ber publikum IKKE om å ringe for å spørre om lov til bålbrenning og grilling. Det er som sagt du selv som må vurdere om det er uaktsomt eller ikke å tenne bål nå, der du befinner deg. Hvis du er i tvil, bør da la være å tenne det bålet.

 


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.