Skogbrannnøvelse

Stor skogbrannøvelse i Aurskog-Høland kommune 20. april - publikum vil se stor aktivitet og kanskje røyk. Pressemelding er sendt ut.

PRESSEMELDING - Lørenskog, 14. april 2023

Brannvesenet øver – publikum vil kanskje se røyk

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) vil torsdag 20. april 2023 øve på skogbrann ved i området mellom Eksismoa Motorpark og Stavtjenn i Aurskog-Høland kommune. Øvelsen skal gjennomføres så realistisk som mulig, og det er mulig at publikum kan observere røyk fra dette området. Det er i så tilfelle ikke nødvendig å ringe brannvesenet på telefonnummer 110.

NRBR øver ofte og på ulike scenarier. I uke 16 skal NRBR i samarbeid med Aurskog-Høland kommune, Øst 110-sentral, lokal hogstentreprenør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Sivilforsvaret, Røde Kors og politiet ha en større skogbrannøvelse. Det skal øves på å sette stab, på taktisk arbeid og det skal øves på slokking av brann i terreng – hvis mulig.

Mulig røyk fra Mortjenn og Lindtjenn

For å ivareta god beredskap er det viktig med reelle øvelser for et brannvesen, og det vil forhåpentligvis kunne brukes ekte ild på øvelsen. NRBR vil derfor tenne på – om forholdene tillater det – et mindre område i skogen og det vil da kunne observeres røyk ved Mortjenn cirka kl. 09, og fra området ved Lindtjenn noen timer senere. Avhengig av vindretning vil røyken kunne trekke nedover mot Skanseåsen og Bjørkelangen.

Fortløpende vurderinger

NRBR overvåker skogbrannindeksen nøye og vil gjøre fortløpende vurderinger av faren for å bruke ild denne dagen. Det er derfor mulig at øvelsen må endres og påtenningen simuleres istedenfor. NRBR og kommunen har innhentet tillatelse fra grunneier til øvelsen.

Det generelle bålforbudet

NRBR vil minne publikum på det generelle bålforbudet som hvert år inntreffer 15. april. Brannvesenet er vanligvis avhengig av publikums hjelp til å unngå skogbrann og å oppdage skogbrann, men hvis det blir observert røyk fra Mortjenn, Lindtjenn, Skanseåsen og Bjørkelangen på for- og ettermiddag 20. april, er det altså ingen grunn til å ringe 1-1-0.

 


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.