Brannvesenets tips for sommerferie på egen hytte, leide hytter, hotell, campingvogner, bobil og båt. Og hjemmeferie!

Gode råd for en trygg sommerferie.

De fleste rådene fra brannvesenet om en brannsikker ferie, er de samme som året rundt og de samme enten du er hjemme eller bortreist. Men i ferien overnatter vi ofte steder vi ikke er til vanlig eller aldri har vært før, så det er lurt å sjekke om alt fungerer som det skal, hva som er på plass og hva som gjelder der du er. Hytter og bobilparkeringer ligger ofte langt fra nærmeste brannstasjon – det samme gjelder for en båt midtfjords! –  så det gjelder å ta ekstra ansvar for egen sikkerhet.

I båter, bobiler og campingvogner med trang innredning og lite plass kan en brann få store konsekvenser. Brann kan også oppstå mens du er fortøyd i en tettpakket havn. Ha derfor en plan for rask evakuering, dersom det tar fyr i en nabobåt.

 

Røykvarslere

Branner som tar liv, starter som regel om natten. Det aller viktigste unnsett hvor du skal feriere og overnatte, er derfor at du har fungerende røykvarslere slik at du får tidlig varsel. Det gjelder hjemme, på din egen hytte, campingvogna, i bobilen og båten, men også hvis du leier hytte eller fritidsbolig, eller bor på hotell. Det er utleier som er ansvarlig for at brannsikkerheten er i henhold til lover og forskrifter, inkludert at det er fungerende røykvarslere eller brannalarmanlegg. Men for å være på den sikre siden – ta med deg et ekstra batteri til røykvarsleren i tilfelle dette mangler. I utlandet kan det være andre lover og regler for røykvarslere, så det kan være lurt å ta med reiserøykvarsler.

På egen hytte, båt, bobil og campingvogn bør du teste røykvarslerne nå du starter ferien og bytte batteriene. De kan ha sluttet å virke siden du var der sist.

 

Rømningsveier

Hvis det skulle oppstå brann, må alle komme seg raskt ut. Snakk med hele familien om hvordan dere skal komme dere ut, også hvis dere ikke kan bruke den vanlige utgangsdøren, og ta gjerne en øvelse. Sjekk at det ikke står møbler eller annet foran rømningsveiene, og at vinduet på soverommet kan åpnes og at det er stort nok til at dere kommer dere ut. Fra båter som det overnattes i, kan du øve på å komme deg ut av takluken hvis den er en alternativ rømningsvei.  

På hoteller og ferger er rømningsveiene merket og vist i en evakueringsplan. Bruk noen minutter på å studere denne, så vinner du mye avgjørende tid hvis det skulle bli nødvendig å evakuere.

Gass

Mange bruker gass til kokeapparater, kjøleskap og oppvarming på hytta, båt og i campingvogn. Gasslekkasje kan skje hvis det er feil på utstyret eller hvis det brukes feil. Da kan det oppstå brann eller eksplosjon. En annen fare er bruk av gass innendørs med dårlig lufting. Da kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet blir kullosforgiftet og kvalt. Unngå gasseksplosjon og kullosforgiftning med å installere gassvarsler og CO-varsler hvis du bruker slike innretninger innendørs.

Gassgrillen hjemme har du sikkert brukt en stund, men kanskje ikke den på hytta: Sjekk at pakningen på flaska er hel og uten urenheter. Sjekk slanger og koblinger for å se om det er lekkasje. Det kan man gjøre ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. 

Under grilling bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til, og dermed stenge gasstilførselen hvis behov. Gassflasken må ikke stå under grillen, for dryppende fett fra maten kan antenne flasken.

Husk også at gassflasker aldri må lagres i kjelleren eller under bakkenivå. Ved lekkasje er gassen tyngre enn luft og legger seg som en høyeksplosiv gasslomme langs gulvet.

 

Bålforbud

Det er i hele Norge et generelt bålforbud mellom 15. april til 15. september. Da er det ikke lov å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark, så sant det åpenbart ikke kan medføre en brann.

Blir det lite regn og varmt der du skal feriere, kan det bli skogbrannfare. Blir faren ekstra stor, kan kommuner og brannvesen sette inn ulike tiltak, slik som å vedta ekstraordinært bålforbud. Følg med på det lokale brannvesen og lokalpressen der du er.

 


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.  

Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .