Tilsynsaksjon med farlig stoff

Årets nasjonale tilsynsaksjon hadde LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet som tema.

NRBR er nå ferdig med årets aksjon og tilsyn med aktuelle steder i våre kommuner, blant annet Bergersen Bil og Karosseri AS på Lørenskog. Bergersen driver et lakkverksted, og gassanlegget varmer lakkboksen opp til 60-80 grader celsius raskere i forhold til strøm. Eieren mener dette er energi- og tidsbesparende. Inne i lokalene var det etablert gassdetektorer, som stenger gasstilførselen ved hjelp av en magnetventil hvis det ble registrert gasslekkasje. Detektorene ligger helt ned mot verkstedgulvet i og med propan er tyngre enn luft, og gasstilførselen fra tank blir stengt i et koblingsskap på utsiden av bygningen ved hjelp av magnetventilen. Anlegget er helt nytt, og sikkerhet har vært i fokus.

 

Redusere risikoen for brann og eksplosjoner

LPG (Liquefied Petroleum Gas) er en samlebetegnelse propan og butan. Gassen brukes ofte i industrien til prosesser og bearbeiding, i landbruket, til oppvarming av vann og bygninger, samt matlagning. LPG er en svært brennbar gass som kan utgjøre en risiko for brann og eksplosjon hvis den ikke håndteres riktig. Derfor er det viktig at forbruksanlegg, det vil si tank, rørledninger og gassforbrukende utstyr/kjel, som bruker LPG oppfyller nødvendige sikkerhetsstandarder og er installert korrekt. På våre tilsyn kontrollerer vi at anleggene er i samsvar med gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav. Tilsynet bidrar til å redusere risikoen for brann og eksplosjoner, samt beskytte både eiendom og menneskeliv. Av punkter som eieren må dokumentere er i orden når vi kommer, er merking av tank, utvendige koblingsskap, rørledninger og gjennomføringer i vegg/dekke. Mellom disse punktene er det regulatorer som tar trykket ned fra tanken og inn i bygningen. En nedgravd tank kan ha fra 8 til 15 Bar trykk, avhengig av temperatur, men inn i en bygning helt ned til 30 millibar. I tillegg er det etablert sikkerhetsventiler for å slippe ut overtrykk. Et anlegg skal bygges i henhold til Norsk gassnorm, og det stilles krav til fagmessig utførelse av dette arbeidet etter anerkjente normer. At det er ryddig rundt anlegget, ikke lagret brennbare materialer, eller brennbare produkter eller væsker, er viktig.

Dokumentasjon

Hos Bergersen møtte vi også representanter fra firmaet som har prosjektert og levert utstyret, i tillegg til eieren. Det er en fordel for oss å møte utførende håndverkere som kan presentere anlegget, samt bistå kunden gjennom befaringen. På alle våre kontroller møter vi ansatte, og det er krav til at det er noen til stede som har kompetanse til å betjene anlegget, med tanke på daglig drift samt stenge det ned hvis det blir behov for det. Virksomhetene skal påse at de ansatte har fått nødvendig opplæring. Når det gjelder de foretakene som har et gassanlegg må disse i tillegg dokumentere for oss at det har blitt foretatt en uavhengig kontroll av en tredjepart, og når neste kontroll skal utføres. Det må dokumenteres at det foreligger en serviceavtale og at service har blitt utført. I tillegg til dette må det forevises en skriftlig risikovurdering, sikkerhets- og driftsinstrukser, en beredskapsplan og om det er etablert et system for uhell eller ulykker som skal rapporteres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er DSB som står bak brannvesenets årlige tilsynsaksjon med farlig stoff (ekstern lenke).


Våre råd til høstferien på hytta

26 september 2023

Høstferien står for døren og mange skal nyte uka på hytta. NRBR oppfordrer hyttefolket til å ta noen ekstra sikkerhetsgrep: På hytta er det ofte er det langt til nærmeste brannvesen og langt til naboen, kronglete adkomstvei, og kanskje dårlig mobildekning.

Informasjonsmøte om å jobbe som brannkonstabel deltid

22 september 2023

NRBR skal straks lyse ut stillinger som brannkonstabel deltid på våre brannstasjoner på Bjørkelangen og Rømskog. I den forbindelse arrangerer vi et informasjonsmøte på Bjørkelangen brannstasjon onsdag 18. oktober 2023 kl. 18. Det er obligatorisk påmelding. Du finner påmeldingsskjema her.

Stigebil til Ukraina

19 september 2023

«Det gjorde helt enormt inntrykk på oss å se situasjonen i Ukraina, de voldsomme utfordringene de står i og den utrolige takknemligheten de viste da de fikk stigebilen»,