Transport og lagring av bensin og andre farlige stoffer for privatpersoner

Krigen i Ukraina og de skyhøye høye prisene på bensin har satt lagring og hamstring av drivstoff på dagsordenen. Her er det to ting du må huske på: For det første at hvis du IKKE har tilgang på egnet sted å oppbevare bensin hjemme, kan du ikke ha dette i reserve hjemme. For det andre: Du må bruke godkjente bensinkanner for transport og oppbevaring av drivstoff.

Myndighetene har lenge oppfordret oss til å ha en egenberedskap med et lager av blant annet mat, vann og en alternativ måte å holde varmen og lage mat på dersom strømmen skulle bli borte i flere dager. Myndighetene mener derfor at vi bør ha et lager hjemme av for eksempel gass (propan), rødsprit og drivstoff (bensin og diesel). Alt dette går under betegnelsen «farlig stoff».

Hva mener brannvesenet?

Mange privatpersoner, boligsameier og borettslag har lurt på hvordan lagring av en egenberedskapslager av propan, rødsprit og drivstoff skal gjøres sikkert og lovlig. I tillegg hører vi at folk fyller bensin på brusflasker og ulike plastkanner. Hva sier regelverket om dette?

 

Transport av bensin for privatpersoner

Som privatperson kan du frakte inntil 240 liter drivstoff per bil av gangen. Det er bare lov å bruke kanner og beholdere av god kvalitet, som for eksempel en jerrykanne. Den enkelte beholderen skal ikke romme mer enn 60 liter. Kanner av plast skal være testet for oppbevaring av bensin. De fleste plastreservekanner du får kjøpt har merking som viser at de oppfyller disse kravene. Dette betyr at brusflasker og kanner til vindusspylevæske (mest sannsynlig) ikke kan brukes.

 

Lagring av bensin for privatpersoner

Du kan lagre inntil 10 liter bensin innendørs hjemme. Hvis du har en utvendig bod eller garasje kan du i tillegg lagre inntil 50 liter bensin her. Men det er ikke alle av oss som bor slik at man har en utvendig bod eller garasje, og særlig vil det gjelde vi som bor i leilighet. Det er viktig å presisere at hvis du IKKE har tilgang på egnet sted å oppbevare bensin kan du ikke ha dette i reserve.

I tillegg til hvor du oppbevarer bensinen, krever loven at oppbevaring av bensin at du er aktsom og forebygger brann og annen ulykke. Du må aldri bruke ild der du oppbevarer eller håndterer bensin. Sørg også for at det er ryddig og ikke lagres brennbare materialer som papp eller papir der du oppbevarer bensinen.

 

Diesel

Bensin regnes for å være ekstremt brannfarlig og er underlagt strenge restriksjoner. Diesel er ikke like brannfarlig som bensin, men du bør allikevel forebygge brann også når du lagrer diesel. Les mer om lagring av diesel.

 

Dette er regelverket for alt farlig stoff:

Hva med andre farlige stoffer? Her gjelder det også at den som IKKE har tilgang på egnet sted å oppbevare den brannfarlige gassen eller væsken, IKKE kan ha slike stoffer i reserve. Det er hovedsakelig forskrift om håndtering av farlig stoff som bestemmer hvor mye vi kan oppbevare hjemme og hvordan det skal lagres.

Her er det som gjelder: Du har ikke lov til å oppbevare brannfarlig gass (propan) i kjeller eller rom under terreng, eller på loft. Gassbeholdere skal oppbevares stående, luftig og sikres mot å velte Du kan maksimalt oppbevare 55 liter (to beholdere med hver 11 kg) propan og 10 liter brannfarlig væske (som bensin og rødsprit) inne i boenheten. Har du utvendig bod eller lignende kan du oppbevare 90 liter propan og 50 liter bensin/rødsprit. MEN: Bor du i sameie eller borettslag, kan styret lage egne vedtekter som ikke tillater oppbevaring av farlig stoff, hvis de vurderer risikoen for uhell og ulykker for høy. I enkelte tilfeller kan også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og kommunen fastsette nærmere begrensninger eller forbud mot oppbevaring av farlig stoff. Lampeolje er ikke klassifisert som brannfarlig væske og det er ikke angitt noen maksimal tillatt oppbevaring i boenheter eller kjeller/garasjeanlegg for dette.

Vær klar over at forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som håndterer farlig stoff har plikt til å være aktsom og «opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges».

Les mer om frakt og oppbevaring av bensin for privatpersoner.

Les mer om oppbevaring av farlig stoff hjemme.

Dette mener myndighetene du bør ha hjemme som egenberedskap.

 


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.