Useriøse utsalgssteder medansvarlige for farlig bruk av fyrverkeri?

I romjulen måtte Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) stenge to fyrverkeriutsalg som ikke overholdt regelverket. På ett av stedene avdekket politiet at mindreårige selgere solgte til mindreårige kunder. I det andre tilfellet lå fyrverkeri tilgjengelig for hvem som helst i en utendørs bod uten tilsyn, i tillegg til andre kritikkverdige forhold. I etterkant har brannvesenet fått tips om at det ikke er vanskelig for mindreårige å få kjøpt fyrverkeri med 18-årsgrense. NRBR ser en sammenheng mellom useriøse utsalgssteder og farlig bruk av fyrverkeri blant mindreårige.

I media har vi den siste uken lest mange saker om uvettig og farlig bruk av fyrverkeri. På Romerike har det vært flere alvorlige hendelser, både før og etter nyttårsaften. Blant annet opplevde vi tilfeller av at mindreårige avfyrte fyrverkeri mot bilister. I andre deler av landet er det blitt skutt fyrverkeri mot politi og inne i folkemengder.

 

Utsalgssteder har stort ansvar

NRBR mener en holdningsendring blant publikum må til for å få bukt med farlig og uvettig bruk av fyrverkeri. Vi oppfordrer foreldre til å ta en prat med sine tenåringer og unge voksne.

Men NRBR mener også at utsalgsstedene har et stort ansvar. Fyrverkeri er eksplosiver og derfor er salget underlagt streng regulering for å gi størst mulig sikkerhet til både de som er involvert og de som er utenforstående. For eksempel er hensynet til tilfeldige forbipasserende og naboer, noe av bakgrunnen til de strenge reglene for hvor det er tillatt å selge og oppbevare fyrverkeri. Det er brannvesenet som går tilsyn med utsalgsstedene i romjulen, og vår erfaring er dessverre at mange tar for lett på sikkerheten og regelverket. Stort sett er det mindre forhold som kan rettes opp i løpet av kort tid. Men i enkelte tilfeller er forholdene så alvorlige at det må stenges for hele salgsperioden. Dette skjedde altså to ganger i romjulen 2021. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som gir retningslinjene for brannvesenets tilsyn.

Skikkethet kriterium for salg

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri må sende søknad til sitt lokale brannvesen innen en gitt frist om våren. Det er brannvesenet som gir tillatelse til salget, etter forskrift om pyrotekniske artikler. I forskriftens § 9-1 står det: «Den som vil drive handel med eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket » og videre: «Tillatelse til handel skal ikke gis hvis virksomheten antas å ville føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet.» Forskriftens veiledning spesifiserer hva som ligger i begrepet «skikket», nemlig blant annet «være grove eller gjentatte brudd i forbindelse med tidligere handelstillatelser.» Dette er selvsagt momenter som NRBR kommer til å ta med i betraktning når søknadene for årets utsalg skal behandles.

Hilsen fra NRBR med ønsker om en tryggere nyttårsfeiring i 2022.


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.