Propanbrannen på Lillestrøm stasjon

5. april 2000 kolliderte to tankvogner med propan på Lillestrøm togstasjon. 2000 mennesker måtte evakuere. Ulykken kunne ha ført til en eksplosjon som hadde lagt deler av Lillestrøm i ruiner og flere hundre kunne ha omkommet.

Onsdag 5. april 2001 kl. 01.04 fikk 110-sentralen for Romerike melding om togkollisjon og mulig brann på Lillestrøm stasjon. NRBR ble varslet kl. 01.06 og foretok en ordinær utrykning med 4 biler og 12 mann. Dette var starten på fire dager som langt fra ble ordinære.

Propan

Den første bilen kom frem til ulykkesstedet kl 01.12. Det ble da registrert åpen varme mellom to tankvogner. 12 minutter senere kom beskjeden fra togledersentralen: Det var to tankvogner med propan i togsettet, hver lastet med ca. 45m³.

Nedkjøling

Beskjeden førte til at NRBR fikk stengt av området rundt ulykkesstedet i en omkrets av ca. 250 300 m. Det ble det gitt ordre om å kjøle ned vognene med vann fra vannkanoner, men ikke å slokke flammene. Dette skulle forhindre at gass kom ukontrollert ut av tankene dersom flammene ble slokket og det ikke lykkes å tette lekkasjen. Etter at stabil kjøling ble opprettet ble redningspersonell trukket ut av området, men via kikkert holdt de flammene under oppsikt. Oppsto endringer i kjølingen, skulle maks to mann inn for å justere.

Evakuering og luftvernsirener

Senere onsdag morgen ble det besluttet å evakuere i en radius av ca. 1000 m fra brannen. Sivilforsvarets sirener Lytt på radio lød ut over området og det førte til at ca. 2000 mennesker ble evakuert fra Lillestrøm og Rælingen. Luftrommet over byen ble også stengt.

Forsterkninger

Ut over dagen ble indre sikkerhetssone for mannskapene satt til 100 meter. Ved nødvendig arbeid innenfor sonen var det krav til full beskyttelse. Etter hvert ankom forsterkninger av både materiell og personell fra brannvesenene i Nittedal, Fet, Kjeller flyplass, OSL-Gardermoen, Oslo, Asker og Bærum, Ullensaker, Sørum og Gjerdrum, samt Sivilforsvaret. Torsdag ettermiddag ankom også et panseret kjøretøy fra forsvaret for å beskytte mannskapene ved fylling av drivstoff, samt ved eventuell justering av vannkanonene.

Uklar situasjon

Utover torsdag 6. april førte kraftigere vind til økt flammeutvikling og stopp i deler av vanntilførselen ved stans av pumper. Situasjonene ble uklar og mannskapene trakk seg tilbake fra skadestedet. Etter at det lykkes å etablere en sikker vanntilførsel igjen, ble full kjøling gjenopprettet.

Fakling

Svenske gasseksperter fra Statoil ankom Lillestrøm torsdag kveld for å se på muligheten for å tømme eller fakle tankvognene. Fakling innebærer at propanen fra vognene føres via slanger til fakler hvor den brennes av. Sent på kvelden ble det foretatt et mislykket slokkeforsøk. I forbindelse med forsøket måtte slanger og armaturer midlertidig stenges og som følge av at temperaturen var -10 C, frøs vannet i slangene. Vannforsyningen ble sterkt redusert og situasjonen ble vurdert som noe mer ustabil.

Første vogn slokket

Svenskene undersøkte på nytt skadestedet, dekket av røykdykkere. De mente da at endringer i flammene kunne være et resultat av et hull eller sprekk i den ene tanken. De anbefalte at alt mannskap skulle trekkes ut inntil situasjonene er vurdert nærmere. Da vanntilførselen bedret seg, ble det vedtatt at det skulle gjøres et forsøk med å fakle den ene vognen, uten at brannen var slukket. Fredag morgen satte ekspertene i gang med arbeidet dekket av personell fra brannvesenet. Kl 22.00 slokket faklene av at vognene inneholdt for lite propan igjen til at det kunne brenne.

Sveising

Man har da bestemt at også den andre vognen skal fakles. Men kollisjonen mellom togene hadde ødelagt tappesystemet på denne vognen. Det måtte derfor sages to hull i tanken, og monteres ventiler. Fra ventilene ville det bli ført slanger til fakler. Det ble bygget opp en omfattende beredskap før arbeidet ble tillatt å starte opp. Lørdag 8. april kl 16.08 startet en sveiser med sagingen av hull i tanken samt sveise på ventilene. Lørdag kveld kl 20.52 ble det tent fakler på tanken. Disse brant ut på søndag morgen, og kl. 15.00 slapp politiet de evakuerte inn i området igjen.

Aksjonen som startet onsdag 5.april kl. 01.06 ble avsluttet mer enn 4,5 døgn senere søndag 9. april kl. 15.00.

 

Undersøkelseskommisjonens oppsummering:

Vi var mindre enn en time fra en katastrofe Norge ikke har sett maken til i fredstid da NRBR startet kjøling av tankene. Avkjølingen hindret katastrofen.

De kalde nettene med temperatur ned i 10, hjalp til med avkjølingen av tankene. Sommertemperatur på + 20 ville med sikkerhet utløst en BLEVE.

En BLEVE (en ildkule eller Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) ville inntruffet mellom klokka tre og fire natt til 5. april dersom kjøling av tankene ikke hadde blitt iverksatt i tide. En evakuering av Lillestrøms befolkning var på dette tidspunktet ikke gjennomført. Over hundre mennesker ville omkommet umiddelbart, flere hundre ville blitt alvorlig skadet, mange livstruende. De som var ute, ville blitt drept av varmestrålingen. Det ville oppstått branner i mange hus, og mange kunne der vært hindret i å komme seg ut. Brannene ville herjet lenge fordi det ville gå lang tid før noen kunne begynne slokkingen. Mange av innsatsmannskapene hadde trolig mistet livet, og betydelige deler av Lillestrøm sentrum blitt lagt i ruiner.

Les Undersøkelseskommisjonens funn