Romerike 110-sentral

11. april 2018 var siste dag for Romerike 110-sentral. Etter 25 år flyttet 110-sentralen fra Lørenskog brannstasjon og ble en del av den nye Øst 110-sentral IKS i Ski.

Det var sentrale føringer i Politireformen som var grunnen til at Romerike 110-senttral ble lagt ned i 2018. Den nye Øst 110-sentral IKS ble da samlokalisert med politiets operasjonssentral i det nyopprettede Øst politidistrikt. Samlokalisering med politiet la til rette for samarbeid og samhandling i langt større grad enn tidligere organisering. Øst 110-sentral IKS var i 2019 Norges nest største 110-sentral. 

Kontinuitet

Det er alltid spesielt å slukke lysene på en bedrift, uttalte brannsjefene på Øvre Romerike brann- og redning (ØRB) og Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), John Arne Karlsen og Jan Gaute Bjerke i 2019. Men de var sikre på at kontinuiteten og lokalkunnskapen vil bli videreført i den nye selskapet.

I 2019 ble åtte ansatte i Romerike 110-sentral med over til Ski. Daglig leder i Øst 110-sentral, Øyvind Arntzen, hadde mange års fartstid fra brannvesen på Romerike. Først som brannkonstabel i NRBR, deretter operatør, nestleder og leder på Romerike 110-sentral. Han gikk fra stillingen som avdelingsleder for operativ avdeling i ØRB til den nye 110-sentralen i Ski.

En æra er over

I 1992 sto den nye alarmsentralen på Lørenskog brannstasjon klar som en del av at Skedsmo og Lørenskog gikk sammen om ett brannvesen dette året. Sentralen var den første av de moderne DBE (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern) godkjente alarmsentralene. Samme år ble det innført felles nødnummer for hele Norge: 001 for brann, 002 for politi og 003 for ambulanse. Nummerserien medførte av tekniske årsaker til mye feilringing, og ble i 1993 endret til dagens numre. Men videre utvidelse tok tid. Motstanden mot å slå sammen sine sentraler med den på Lørenskog var stor hos flere av romerikskommunene. Det tok flere år før alle var tilknyttet den nye Romerike 110-sentral.

De tre viktigste milepæler for Romerike 110-sentral i disse 25 årene, er:

  • Propanbrannen på Lillestrøm stasjon i april 2000. To tankvogner med propan kolliderte og 2 000 mennesker måtte evakuere. Ulykken kunne ha ført til en eksplosjon som hadde lagt deler av Lillestrøm i ruiner og flere hundre kunne ha omkommet.
  • Terroren 22. juli 2011: Romerike 110-sentral koordinerte beredskapen på Romerike, samtidig som NRBR ble satt tidlig inn i førsteinnsats i regjeringskvartalet.
  • Det digitale Nødnettet innføres og det gamle analoge sambandet skrudd av i 2011.

 

Kontaktinformasjon til Øst 110-sentral: