Sammenslåingen i 2014

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Nittedal brannvesen og Aurskog-Høland brannvesen slo seg sammen dette året.

Det første NRBR IKS ble etablert i 1. januar 1992 da kommunene Skedsmo, Rælingen og Lørenskog gikk sammen om ett brannvesen. 1. januar 2014 slo brannvesenene Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Nittedal brannvesen og Aurskog-Høland brannvesen seg sammen. Det nye NRBR ble da Norges sjette største brannvesen utfra innbyggertall.