Skedsmo brannstasjon - historie

Den nye brannstasjonen på Skedsmokorset ble tatt i bruk i 2006. Men det har vært brannstasjoner i kommunen før dette.

Den gamle brannstasjonen på Skedsmokorset

Det har vært brannstasjon på Skedsmokorset også før 2006. I bygget til dagens Skedsmosenter lå det en brannstasjon som ble lagt ned i slutten av 1990 - ikke lenge før sammenslåingen med Lørenskog brannvesen. Det var stor motstand mot å legge stasjonen ned innad i brannvesenet og blant publikum. 4000 underskrifter fra befolkningen på Skedsmokorset ble samlet inn og fremlagt politi og kommune - men til ingen nytte - i hvertfall ikke på 16 år. 

I vårt historiske arkiv fant vi dette bildet fra mars 1970 av tre brannkonstabler utenfor Skedsmokorset brannstasjon. 

Lillestrøm brannstasjon

Da NRBRs nye stasjon på Skedsmokorset sto klar, ble gamle Lillestrøm brannstasjon i Kjerulfsgate lagt ned. Da hadde den fungert som brannstasjon i 64 år. 24. august 2006 forlot vaktlaget den gamle brannstasjonen for godt.

Et eldre bygg med skilt "Brannstasjon" og flere eldre biler utenfor.
Etter 64 år som brannstasjon, forlater kjøretøyene brannstasjonen i Kjerulfsgate for godt.
Bilde 1: En veteranbrannbil kjører inn en port og en nyere brannbil følger etter. Bilde to: en gruppe menn i brannvesenets uniform går mot fotografen. en voksen mann peker fremover.
Kjøretøyene ankommer den splitter nye Skedsmo brannstasjon. Til høyre: Daværende brannsjef Bjørn Bakkhaug leder mannskapene ut av Lillestrøm brannstasjon for siste gang.