Skogbrannsommeren 2018

Denne teksten ble skrevet til årsrapporten dette året.

I begynnelsen av mai satte det inn med tørt og varmt vær. Det er ikke uvanlig at brannvesenet må ty til innskjerpinger av bålforbudet i løpet av sesongen. Men 2018 ble en uvanlig lang og het sommer — med alt det innebar.

Skogbrannindeksen var svært høy da vi nærmet oss 17. mai og pinse, og vi nedla forbud mot bruk av faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Mange henvendelser

Brannvesen rundt oss fulgte etter. De neste fire månedene ble preget av henvendelser fra publikum om hva som var lov. Tross for gjentatte påminnelser i alle kanaler fikk vi fortsatt inn meldinger om grilling og bålbrenning i skog og mark. Skogbrannfaren la også en demper på brannvesenets aktivitet. Den store skogbrannøvelsen måtte holdes på et mindre realistisk nivå enn vanlig. Heldigvis kom det noe regn rett før sankthansaften, og planlagte festligheter kunne gjennomføres, før tørken var tilbake for fullt.

Skogbruksfolk

Tørken førte til flere bekymringsmeldinger om gnister fra skogsdriftsmaskiner. Etter befaringer og med god dialog med skogeiere, skogsentreprenører og maskinførere, fant vi gode løsninger i fellesskap slik at skogsdriften kunne fortsette som planlagt.

2 mil med brann

En søndag kveld tidlig i juli begynte det å brenne en rekke steder langs hele Gjøvikbanen fra Kjelsås til Hakadal stasjon. Årsaken var gnistregn fra tog med feil på et hjulsett. Totalt var det snakk om 22 km jernbanelinje. Brannen blusset stadig opp flere steder.

Lyn i juli

 I juli slo lyn ned nær sagt over alt og på mange områder som var vanskelig å komme til med utstyret vårt. Vi hadde på det meste fire helikopter på jobb samtidig på fire forskjellige branner. Alt tilgjengelig mannskap var ute. Vi måtte planlegge godt for få noe hvile på mannskapene. Mange bønder og sivile jobbet for oss og var en viktig ressurs. Uten Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter ville utfallet av alle de samtidige hendelsene blitt en annen.

Til slutt landet vi på 42 skogbranner i 2018.

For vårt nabobrannvesen på Øvre Romerike, fikk sesongen et tragisk utfall da en brannkonstabel omkom under innsats.

En dyr sommer

Antallet mannskaper på overtid og overskridelse av timer for å håndtere alle brannene kom i konflikt med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet ble informert, og vi har søkt om utvidelse av overtidsbruken for de med flest overtidstimer. Vi hadde et merforbruk på overtid i juli og august på kr 1,5 millioner og et merforbruk på mat og drikke på kr 140 000. En søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler, har resultert i at kr 1,2 millioner er tilbakeført til NRBR.