Priser

Prisliste for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - 2023

BRANNALARMANLEGG Per år 1/2 års pris Per gang
Tilkoblingsavgift/eierskifte og konverteringsgebyr     1 838
Årsavgift pr. alarm 0 - 500 m²       4 404      2 202  
Årsavgift pr. alarm 500-1.000m2        7 054       3 527  
Årsavgift pr. alarm inntil 5.000m2       9 098        4 549  
Årsavgift pr. alarm mellom 5.000m2 - 10.000m2      19 738        9 869  
Årsavgift pr. alarm over 10.000m2     31 940      15 970  
Årsavgift pr. alarm over 20.000m2      44 166      22 083  
       
Nøkkelboks      
       
HEISALARM (årsavgift) Per år 1/2 års pris  
Tilkoblingsavgift pr. alarm           922    
Heisalarm m/utrykning        3 406       1 703  

 

VANNTÅKEANLEGG Per år 1/2 års pris  
Tilkoblingsavgift, flyttegebyr, ileggelse av nøkler m.m 1 838    
Årsavgift pr. alarm 7 054 3 527  

 

 

 

 

 

UNØDIGE UTRYKNINGER - BRANN     Per gang
All unødig utrykning     5 234

 

 

 

 

Gebyrer for saksbehandling og for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, samt tilsyn ift dette. Alle kommuner:  
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri 2 033
Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll 978

 

 

 

 

 

Alle prisene er eks. mva