Priser

Prisliste for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - 2024

BRANNALARMANLEGG Per år Per gang
Tilkoblingsavgift/eierskifte og konverteringsgebyr   1 893
Årsavgift pr. alarm 0 - 500 m²       4 536  
Årsavgift pr. alarm 500-1.000m2        7 266  
Årsavgift pr. alarm inntil 5.000m2       9 370  
Årsavgift pr. alarm mellom 5.000m2 - 10.000m2      20 330  
Årsavgift pr. alarm over 10.000m2     32 898  
Årsavgift pr. alarm over 20.000m2      45 490  
     
Nøkkelboks    
     
HEISALARM (årsavgift) Per år  
Tilkoblingsavgift pr. alarm           950  
Heisalarm m/utrykning        3 508  

 

VANNTÅKEANLEGG Per år
Tilkoblingsavgift, flyttegebyr, ileggelse av nøkler m.m 1 893
Årsavgift pr. alarm 7 266

 

 

 

 

 

UNØDIGE UTRYKNINGER - BRANN     Per gang
All unødig utrykning     5 234

 

 

 

 

Gebyrer for saksbehandling og for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, samt tilsyn ift dette. Alle kommuner:  
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri 2 033
Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll 978

 

 

 

 

 

Alle prisene er eks. mva