Priser

 

Prisliste Øvre og Nedre Romerike 2021

Prisliste for Øvre Romerike brann- og redning IKS
BRANNALARMANLEGG Per år 1/2 års pris Per gang
Tilkoblingsavgift, eierskifte, konverteringsgebyr 1 737
Årsavgift 0-1.000 kvm 7 930       3 965
Årsavgift 1.001-5.000 kvm 9 770        4 885
Årsavgift 5.001-10.000 kvm 18 330        9 165
Årsavgift10.001-20.000 kvm 29 660      14 830
Årsavgift over 20.000 kvm 40 990      20 495
Nøkkeboks 0
HEISALARM (årsavgift) tilkoblingsavgift 872
Heis m/utrykning 3 160        1 580
UNØDIGE UTRYKNINGER 
Unødige utrykninger pga varme arbeider, matlaging, gjentatte tekniske feil og lignende 5 790
Prisene er eks. mva
Prisliste for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
BRANNALARMANLEGG Per år 1/2 års pris Per gang
Tilkoblingsavgift/eierskifte og konverteringsgebyr 1 737
Årsavgift pr. alarm 0 – 500 m²        4 162       2 081
Årsavgift pr. alarm 500-1.000m2        6 666        3 333
Årsavgift pr. alarm inntil 5.000m2       8 600        4 300
Årsavgift pr. alarm mellom 5.000m2 – 10.000m2      18 660        9 330
Årsavgift pr. alarm over 10.000m2      30 199      15 100
Årsavgift pr. alarm over 20.000m2      41 752      20 876
Nøkkelboks
HEISALARM (årsavgift)
Tilkoblingsavgift pr. alarm            872
Heisalarm m/utrykning        3 220       1 610
VANNTÅKEANLEGG
Tilkoblingsavgift, flyttegebyr, ileggelse av nøkler m.m 1 737
Årsavgift pr. alarm 6 666 3 333
UNØDIGE UTRYKNINGER – BRANN
All unødig utrykning 5 142
Alle prisene er eks. mva