Priser

 

Prisliste Øvre og Nedre Romerike 2022

Prisliste for Øvre Romerike brann- og redning IKS
BRANNALARMANLEGG Per år 1/2 års pris Per gang
Tilkoblingsavgift, eierskifte, konverteringsgebyr 1 791
Årsavgift 0-1.000 kvm 8 180       4 090
Årsavgift 1.001-5.000 kvm 10 080        5 040
Årsavgift 5.001-10.000 kvm 18 900        9 450
Årsavgift10.001-20.000 kvm 30 580      15 290
Årsavgift over 20.000 kvm 42 270 21 135
Nøkkeboks 0
HEISALARM (årsavgift) tilkoblingsavgift 899
Heis m/utrykning 3 260        1 630
UNØDIGE UTRYKNINGER 
Unødige utrykninger pga varme arbeider, matlaging, gjentatte tekniske feil og lignende 5 970
Prisene er eks. mva
Prisliste for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
BRANNALARMANLEGG Per år 1/2 års pris Per gang
Tilkoblingsavgift/eierskifte og konverteringsgebyr 1 791
Årsavgift pr. alarm 0 – 500 m²       4 292      2 146
Årsavgift pr. alarm 500-1.000m2        6 874       3 437
Årsavgift pr. alarm inntil 5.000m2       8 868        4 434
Årsavgift pr. alarm mellom 5.000m2 – 10.000m2      19 238        9 619
Årsavgift pr. alarm over 10.000m2     31 134      15 567
Årsavgift pr. alarm over 20.000m2      43 046      21 523
Nøkkelboks
HEISALARM (årsavgift)
Tilkoblingsavgift pr. alarm            899
Heisalarm m/utrykning        3 320       1 660
VANNTÅKEANLEGG
Tilkoblingsavgift, flyttegebyr, ileggelse av nøkler m.m 1 791
Årsavgift pr. alarm 6 872 3 436
UNØDIGE UTRYKNINGER – BRANN
All unødig utrykning 5 234
Alle prisene er eks. mva