Rapporter og erfaringsdeling

Her finner du rapporter og andre dokumenter, som NRBR mener kan gi eksterne aktører innenfor samfunnssikkerhet verdi. Dokumentene inneholder erfaringer og lærdommer vi mener bør spres, og kan gi et innblikk i noen av problemstillingene NRBR arbeider med.

Etablering av branngate - effekt og metode

Rapporten beskriver erfaringer gjort under etablering av branngater som moment under skogbrannøvelse i 2023. NRBR sammenliknet blant annet effekt av manuell kontra maskinell hogst.

Les rapporten Etablering av branngate - effekt og metode (pdf).