Skedsmo brannstasjon – historie

Den nye brannstasjonen på Skedsmokorset ble tatt i bruk i 2006. Men det har vært brannstasjoner i kommunen før dette.

Den gamle brannstasjonen på Skedsmokorset

Det har vært brannstasjon på Skedsmokorset også før 2006. I bygget til dagens Skedsmosenter lå det en brannstasjon som ble lagt ned i slutten av 1990 – ikke lenge før sammenslåingen med Lørenskog brannvesen. Det var stor motstand mot å legge stasjonen ned innad i brannvesenet og blant publikum. 4000 underskrifter fra befolkningen på Skedsmokorset ble samlet inn og fremlagt politi og kommune – men til ingen nytte – i hvertfall ikke på 16 år. 

I vårt historiske arkiv fant vi dette bildet fra mars 1970 av tre brannkonstabler utenfor Skedsmokorset brannstasjon.
I vårt historiske arkiv fant vi dette bildet fra mars 1970 av tre brannkonstabler utenfor Skedsmokorset brannstasjon.

Lillestrøm brannstasjon

Da NRBRs nye stasjon på Skedsmokorset sto klar, ble gamle Lillestrøm brannstasjon i Kjerulfsgate lagt ned. Da hadde den fungert som brannstasjon i 64 år. 24. august 2006 forlot vaktlaget den gamle brannstasjonen for godt.

 

Siste utrykning fra Lillestrøm brannstasjon - 24. august 2006.
Siste utrykning fra Lillestrøm brannstasjon – 24. august 2006.

 

Daværende brannsjef Bjørn Bakkhaug leder mannskapene ut av Lillestrøm brannstasjon for siste gang. Kjøretøyene kjørte gjennom Lillestrøm sentrum og til den splitter nye Skedsmokorset brannstasjon.
Daværende brannsjef Bjørn Bakkhaug leder mannskapene ut av Lillestrøm brannstasjon for siste gang. Kjøretøyene kjørte gjennom Lillestrøm sentrum og til den splitter nye Skedsmokorset brannstasjon.