Abonnementsavtale - heisalarm med utrykning

Skjema for

Heisalarmoverføring for næringsvirksomhet, borettslag og sameier for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Opplysningene vil også bli delt med Øst 110-sentral. Kontakt dem for opplysninger om deres personvern på telefon 64913100. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Betingelser og priser

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du godtar våre betingelser. Vennligst les igjennom våre betingelser før du fyller ut resten av skjemaet. Alarmoverføringen vil bli satt i drift når våre betingelser er oppfylt. Dette vil bli kontrollert under verifisering. Unødige utrykninger vil bli fakturert etter gjeldende prisliste. Les brannvesenets betingelser her: Betingelser og krav ved inngåelse av abonnementsavtale. Du finner gjeldende priser her: Prisliste. Vi anbefaler at du tar en utskrift av begge sider, da priser og betingelser endres.

Alarmoverføring må være bestilt for varsling hos Addsecure AS, +47-911 33 700 før dette skjema fylles ut.

Kommune

Hva gjelder bestillingen?

Gateadresse til bygningen:

Telefonnummer bedriften

E-post til bedriften:

Org.nr:

Fakturanavn og –adresse

Bedriftens interne bestillingsnummer

Plassering av heis:

Plassering av nøkkelsafe:

Kontaktperson/ansvarshavende/brannvernansvarlig:

Ved endring av telefonnummer på abonnent eller kontaktpersoner må dette, av sikkerhetsmessige grunner, meldes på våre hjemmesider www.nrbr.no under "Skjema for oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement."

Kontaktperson 1 ved utløst alarm (prioritert rekkefølge)

Kontaktperson 2 ved utløst alarm:

Kontaktperson 3 ved utløst alarm

E-post

Du vil motta en kopi av abonnementsavtalen på denne e-postadressen når alle felter merket med * er fylt ut. Tilsendt kopi er en bekreftelse på at abonnementsavtalen om alarmtjenester er tegnet i henhold til overstående betingelser. OBS Vær klar over at bekreftelsen kan havne i søppelpostboksen.

Rull til toppen