Abonnementsavtale - heisalarm med utrykning

Skjema for

Heisalarmoverføring for næringsvirksomhet, borettslag og sameier for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Opplysningene vil også bli delt med Øst 110-sentral. Kontakt dem for opplysninger om deres personvern på telefon 64913100. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Betingelser og priser

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du godtar våre betingelser. Vennligst les igjennom våre betingelser før du fyller ut resten av skjemaet. Alarmoverføringen vil bli satt i drift når våre betingelser er oppfylt. Dette vil bli kontrollert under verifisering. Unødige utrykninger vil bli fakturert etter gjeldende prisliste. Det forutsettes at du har lest og satt deg inn i våre betingelser som du finner her: Betingelser og krav ved inngåelse av abonnementsavtale. Du finner gjeldende priser her: Prisliste. VIKTIG: Vi anbefaler at du tar en utskrift av begge sider, da priser og betingelser endres.

Alarmoverføring må være bestilt for varsling av en linjeleverandør før dette skjema fylles ut.

Kommune

Hva gjelder bestillingen?

Gateadresse til bygningen:

Telefonnummer bedriften

E-post til bedriften:

Org.nr:

Fakturanavn og –adresse

Bedriftens interne bestillingsnummer

Plassering av heis:

Plassering av nøkkelsafe:

Kontaktperson/ansvarshavende/brannvernansvarlig:

Ved endring av telefonnummer på abonnent eller kontaktpersoner må dette, av sikkerhetsmessige grunner, meldes på våre hjemmesider www.nrbr.no under "Skjema for oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement."

Kontaktperson 1 ved utløst alarm (prioritert rekkefølge)

Kontaktperson 2 ved utløst alarm:

Kontaktperson 3 ved utløst alarm

E-post

Du vil motta en kopi av abonnementsavtalen på denne e-postadressen når alle felter merket med * er fylt ut. Tilsendt kopi er en bekreftelse på at abonnementsavtalen om alarmtjenester er tegnet i henhold til overstående betingelser. OBS Vær klar over at bekreftelsen kan havne i søppelpostboksen.