Søknad om ønske om brannvesenets tilstedeværelse på arrangement 2024

Søknad om

Besøk av NRBR på arrangementer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen får mange henvendelser om å stille på ulike arrangementer, fest- og markedsdager. For at våre besøk skal være rettferdig fordelt på våre 6 eierkommuner, for at vårt samfunnsoppdrag skal kunne gjennomføres og for at vi skal bruke våre tildelte ressurser riktig, har vi kun mulighet til å stille på enkelte, utvalgte arrangementer. Vi har begrenset med mulighet til å stille på arrangementer, særlig i helgene, og vil i 2024 prioritere arrangementer hvor vi treffer flest i målgruppene. Du kan også kontakte Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis på post@brannbamsen.no for betalt opptreden. 

For brannvesenets tilstedeværelse på ulike typer arrangementer som skal gjennomføres 1. januar - 1. mai og 1. oktober - 31. desember 2024 ønsker vi at arrangører bruker dette skjemaet. Det er ingen frist, men NRBR må ha henvendelsen minst 3 uker før arrangementet skal gjennomføres. 

Det er NRBR som bestemmer om og hva vi har ressurser til å stille med og hva vi mener er formålstjenlig for vårt samfunnsoppdrag: Om dette er et besøk av Bjørnis, en forebyggende stand, besøk av brannbil og/eller besøk av minibrannbilen Pernille. 

  • For arrangementer som skal gjennomføres 1. mai 2024 – 1. august 2024: Frist 1. april 2024. Gå til lenke her.
  • For arrangementer som skal gjennomføres 1. august – 1. oktober 2024: Frist 17. juni. Gå til lenke her.

Vær klar over at store arrangementer og arrangementer med økt risiko må meldes/søkes om på eget skjema.

NRBR stiller ikke på arrangementer i barnehager, skoler eller bedrifter. Arrangementet må minst oppfylle minimumskravene under. Kryss av:

Om arrangementet
Adresse, sted og kommune hvor arrangementet skal gjennomføres.
Brannvesenet har ofte ikke kapasitet til å delta på arrangementer i helgene. Hvis ditt arrangement går over flere dager, kan det være større sjanse for at vi har anledning.
Hvilken målgruppe retter arrangementet seg hovedsakelig til?
Antatt antall besøkende
Kontaktinformasjon for brannvesenet
Kontaktpersonens rolle/stilling i arrangementsplanleggingen:
Personvern

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering.

En kopi sendes til denne adressen

En kopi av utfylt skjema sendes til denne e-postadressen: