Skjema for søknad om gebyrfritak for feiing og tilsyn

Skjema for

Søknad om gebyrfritak for feiing og tilsyn - boliger og fritidsboliger

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Telefon

I hvilken kommune ligger eiendommen du ønsker å søke fritak for?

Adressen det søkes om fritak for

Hvis fritaket gjelder en leilighet, må du opplyse om etasje og om den ligger til høyre eller venstre (f.eks H0101)

Hvis du bor på en annen adresse enn den du søker fritak for, oppgi det her:

Eiers e-post adresse. Bekreftelse på mottatt søknad vil bli sendt til denne adressen.

Antall røykløp totalt i boligen:

Antall røykløp det ønskes fritak for:

Årsak til at det søkes om gebyrfritak:

VILKÅR OG INFORMASJON FOR GEBYRFRITAK FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG I KOMMUNENE LØRENSKOG, RÆLINGEN, LILLESTRØM, AURSKOG-HØLAND, GJERDRUM OG NITTEDAL

Hensikt: Frita eier av fyringsanlegg gebyr for feiing og tilsyn, i tilfeller hvor fyringsanlegget ikke er i bruk. Utførelse: Forutsetningen for gebyrfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk. Brann- og redningsvesenet kan likevel føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Det er eier av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette brann- og redningsvesenet skriftlig om at fyringsanlegget ikke er i bruk. Det er eier eller brukers plikt å informere brann- og redningsvesenet hvis fyringsanlegget blir tatt i bruk. Etter å ha mottatt utfylt skjema fra eier, vil brann- og redningsvesenet registrere dette og gi melding til kommunen om gebyrfritaket. Gebyret er knyttet til tilgjengelige pipeløp per boenhet. Definisjoner: Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varmen produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykløp og eventuelt matesystem for brensel. Røykløp: Transport kanal av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft. En skorstein kan ha flere røykløp.