Søknad om brenning av bål i Aurskog-Høland.

I kommunen Aurskog-Høland er det kun dispensasjon fra det generelle bålforbudet 15. april- 15. september som du må søke brannvesenet for.

Skjema for

Søknad om brenning av bål i Aurskog-Høland

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Det søkes om: 

Fornavn og etternavn på søker:

Mobiltelefon til søker

Gateadresse til søker: 

Mobilnummer til ansvarlig person under brenningen:

Dato og klokkeslett for brenningen:

Plass/adresse for brenning

Gårds- og bruksnr til eiendommen (kan innhentes fra eier)

Last opp et kartutsnitt av hvor på eiendommen bålet/brenningen skal plasseres.

Telefonnummer til eier

Tillatelse fra grunneier

Forutsetninger for sikker brenning

· Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. · Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen. · Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake. · Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. · Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. · Avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende er ikke tillatt. · Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.

Eventuelle kommentarer

E-post