Søknad/melding om bål og bråte i Gjerdrum kommune

Fristen for å søke om sankthansbål i Gjerdrum kommune blir annonsert hver vår på NRBRs nettsider. FRISTEN FOR 2023 ER MANDAG 22. MAI. For andre typer bål må søknad/melding være mottatt av brannvesenet senest to uker før brenningen skal finne sted.

I Gjerdrum kommune må det søkes om brenning av sankthansbål og om dispensasjon fra det generelle bålforbudet 15. april 15. september (ref. forskrift om brannforebygging § 3, tredje ledd, bokstav a).

Det er varslingsplikt til brannvesenet ved bråtebrenning, jf. lokal forskrift § 5 bokstav b).

Du bruker dette skjemaet til både og søke og melde om brenning.

Gå til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gjerdrum kommune (ekstern lenke).

Detaljer om de ulike reglene i våre kommuner kan du lese om her.

Søknad/melding om brenning i Gjerdrum kommune

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Type brenning det søkes/meldes om:

Fornavn og etternavn på søker:

Mobiltelefon til søker

Gateadresse til søker:

Mobilnummer til ansvarlig person under brenningen:

Dato og klokkeslett for brenningen:

Plass/adresse for brenning

Gårds- og bruksnr til eiendommen (kan innhentes fra eier)

Last opp et kartutsnitt av hvor på eiendommen bålet/brenningen skal plasseres. NB Aksepterte filtyper: jpg, pdf, jpeg, Max. filestørrelse: 200 MB.

Telefonnummer til eier

Tillatelse til brenning

· Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. · Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen. · Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake. · Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. · Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. · Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende. · Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.

Tillatelse til brenning

Eventuelle kommentarer

E-post