Store arrangementer eller arrangementer med økt risiko

Skjema for

Melding/søknad om store arrangementer og arrangementer med økt risiko

Den ansvarlige for arrangementer, utstillinger, forestillinger og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet (brannvesenet), dersom arrangementet skal avholdes i en bygning eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Brann- og eksplosjonsvernloven fastsetter en meldeplikt til brannmyndighetene. For større arrangementer er søknadsfristen minimum fire uker før arrangementet skal finne sted. Er du i tvil om ditt arrangement kan beskrives som stort, kan du kontakte NRBR på post@nrbr.no.

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Kommunen som arrangementet finner sted i:

Mobiltelefonnummer til kontaktperson

E-postadresse til kontaktperson for melding/søknad

En kopi/kvittering på innsendt melding/søknad vil bli sendt til denne e-postadressen.

Firma/arrangør av arrangementet:

Telefon til ansvarshavende person før og under arrangementet:

Adresse hvor arrangementet avholdes

Gårds- og bruksnummer til eiendommen:

Eventuell nærmere beskrivelse av stedet/området:

Beskrivelse av type arrangementet:

Forventet antall deltakere:

Dato for åpning av arrangementet:

Klokkeslett for åpning av arrangement:

Dato arrangementet slutter:

Arrangementet stenger klokka:

Arrangementet befinner seg:

Skal det benyttes scenerøyk/pyrotekniske effekter?

Er fremkommeligheten til brannvesenet ivaretatt?

Risikovurdering

Utarbeidet risikovurdering for arrangementet skal legges ved. Meldingen / søknaden vil ikke bli behandlet før risikovurderingen er sendt inn. En risikoanalyse er en kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.

Last opp din risikoanalyse her: