Krav til utepeis

Mange ønsker seg peis utendørs.

Feierseksjonen opplyser om at en utepeis skal stå minimum 3 meter fra bygg og minimum 4 meter fra nabogrense. Ellers er det er ingen oppstillingskrav til en helt frittstående utepeis. Dette gjelder altså kun hvis utepeisen ikke er i tilknytning til noen bygningsdeler.