Rehabilitering av skorsteiner

Det er mange grunner til at en huseier må rehabilitere skorsteinen.

Årsaken til rehabilitering av skorstein kan være:

  • Fugene i skorsteiner blir over tid dårligere, spesielt der hvor det er eller har blitt benyttet parafin eller fyringsolje. Røykgassen fra parafin og fyringsolje inneholder så mye fuktighet og syrer slik at fugene smuldrer bort. 
  • Skorsteinen er sprekt etter kraftig varmepåvirkning etter en sotbrann.
  • Det er mangelfull/dårlig tetting av hull etter tidligere ildsteder eller liknende.
  • Brennbar vegg er ført inntil teglskorsteinen og avstanden blir for kort, alle fire sider skal i prinsippet være fri for inspeksjon og ha en avstand til brennbart på minimum 10 cm.

Husk å søke!

Rehabilitering av skorstein må gjøres av en kvalifisert person og er altså ikke noe huseier kan gjøre selv. Arbeidet er søknadspliktig, og firmaet som får oppdraget må søke etter Plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav f. Husk også at alle produkter som skal brukes til rehabilitering skal godkjennes etter felles europeisk standard som EN-Europeisk standard og NS- Norsk Standard (NS-EN 1443). De skal også være CE merket og ha monteringsanvisning.

Flere valg

Når du skal rehabilitere en skorstein, finnes det forskjellig produkter og metoder, blant annet:

  • Stålrør med lufting rundt, som settes rett inn i eksisterende skorstein
  • Keramiske rør med lufting rundt- eller løse Lecakuler rundt røret. Rørene monteres rett inn i eksisterende skorstein. Denne løsningen kan kun velges med keramiske rør.
  • Glidestøp hvor man støper nye fuger innenfra teglskorsteinen med bruk av et stort lodd som dras opp samtidig som det blir fylt med støp.

Teglskorsteinens øvre del, der røykgassen blir kjølt ned og kondenserer, er mest utsatt for slitasje. Derfor vil det ofte være behov for å bytte ut bare den øverste delen. En løsning er å rive hele skorsteinen og bygge denne opp igjen i samme materiale som den opprinnelige. Men du kan også velge bare å rive ned det som er dårlig og skjøte på med en elementskorstein med samme innvendig tverrsnitt som teglskorsteinen. Ved bruk av denne metoden skal skjøten ikke være i etasjeskille.

Gammelt eller nytt ildsted?

Ildsteder som allerede er installer på skorsteinen kan monteres tilbake når skorsteinen er rehabilitert. Eldre ildsteder kan ha høyere røykgasstemperatur enn moderne ildsteder. Derfor er det viktig at du gjør tiltak for å sikre at den nye røykkanalen tåler fyringen. Det kan du gjøre ved å toppmontere røykrøret eller at du benytter spjeld. Uansett så er det viktig at du vurderer et rentbrennende ildsted, det gir mer energi til boligen under fyring og ikke minst så sparer det miljøet for unødige utslipp.

Lurer du på noe rundt rehabilitering av skorstein, kan du sende spørsmålet ditt til post@nrbr.no