Tilsyn og feiing på hytter og fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme.  I følge forebyggende forskriften skal derfor feieren/brannforebyggeren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.

NRBR har fritidsboliger i alle våre kommuner.

Feieren kom til hytta i 2018 og 2019

I mai 2018 begynte vi å feie og gå tilsyn i hytter og fritidsboliger i våre kommuner. Arbeidet ble mer eller mindre ferdig i 2019. Før vårt besøk, gjorde vi avtale direkte med hytteeiere om hvordan og når besøket var praktisk å gjennomføre for begge parter.

Før vårt besøk, mottok eieren varsel fra oss enten på sms eller i brev. Det er viktig at vi får bekreftelse på at det er noen tilstede på vårt besøk. Får vi ikke tilbakemelding på denne SMS/brevet, antar vi at ingen er tilstede og vi avlyser besøket.

Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede ved gjennomføringen. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Dessuten ønsker vi å snakke om eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass, hvis det er aktuelt. Vi vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Feieren/brannforebyggeren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner!

 

Samme krav til taksikring

Det er samme krav til taksikring for feiing av hytter og fritidsboliger som det er til vanlige boliger. 

SMS til alle fritidsbolig- og hytteeiere

I 2017 kartla vi fritidsboligene i våre kommuner ved å sende ut sms til alle eiere. Hytteeiere som ikke har mobiltelefon, fikk skjemaet tilsendt på papir i posten. Det er gratis å motta sms fra oss.

Hvis du glemte å svare på sms-en eller av andre grunner ikke har gitt oss beskjed om din fritidsbolig, kan du gjøre det her på elektronisk skjema.

Dette måtte du gjøre hvis du mottok sms fra oss:

  • Gå inn på denne eksterne lenken www.dmbrann.no  enten via smarttelefon eller pc.
  • Logg på med koden.
  • Svar på spørsmålene i skjemaet

Spørsmålene som vi ønsket svar på var for eksempel om vi har riktig adresse på hytta, hvor mange piper det er og om du bruker noe annet til oppvarming enn strøm, slik som parafin og gass. 

Forskrift om brannforebygging

Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå skal altså hytta og fritidsboligen feies på lik linje med bolighus. Det blir også slik at den enkelte hytteeier får meldeplikt til det lokale brannvesen vedrørende tilstand på skorstein og fyringsanlegg. Hytteeiere har også meldeplikt når det har blitt installert nytt ildsted. I våre kommuner gjøres det enkelt med å fylle ut dette skjemaet for nyinstallasjon av peis, ovn og annet ildsted.

Grunnen til endringene er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet. Forskriften har også bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en risikovurdering. Det er derfor ikke bestemte tidsintervaller som tidligere. Det er feieren/brannforebyggeren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.

Feiergebyret fastsettes av de ulike kommunene.

Du kan lese forskrift om brannforebygging på ekstern lenke til Lovdata.