Unngå pipebrann fyr riktig! 

Riktig fyring er det som oftest kan forhindre en eventuell pipebrann.

Svært mange av de pipebrannene som brannvesenet rykker ut til hvert år kunne ha vært unngått ved å fyre riktig. Riktig fyring er ingen hokuspokus: Bruk tørr ved, mindre vedkubber og riktig trekk.

Kan bli boligbrann

I verste fall betyr en pipebrann spredning til resten av boligen med de konsekvenser det medfører. I beste fall får boligeier fyringsforbud inntil skaden er rettet opp.

Slik fyrer du riktig

Pipebrann oppstår når tjæresot, kalt beksot, antennes og begynner å brenne. Beksot antennes lett. Slik unngår du å få beksot i skorsteinen:

  • Ikke fyr med fuktig ved
  • Ikke bruk for mye eller for lite trekk,
  • Ikke bruk for store vedkubber
  • Ikke legg inn for mye ved av gangen
  • Bruk tennbriketter til opptenning istedenfor papir eller aviser
  • Aldri bruk brennbare væsker

Dette er riktig trekk

Det kan være litt ulik måte å fyre på i hver enkelt ovn, les derfor produsentens fyringsinstruks. Det er allikevel viktig å ikke stenge trekkventilen(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme. Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

For mye trekk i et ildsted vil gjøre at forbrenningen ikke blir optimal, særlig da på rentbrennende ildsted. Det som kjennetegner riktig trekk er å regulere trekken slik at det brenner med rolige flammer.

Feiing av pipe ingen garanti

Beksot dannes av ufullstendig forbrenning og kan oppstå på kort tid. Derfor er ikke hyppig feiing av pipeløpet en garanti for å unngå beksot og pipebrann. Beksoten fjernes heller ikke ved ordinær feiing, for den sitter som et hardt belegg i skorsteinen.

Fresing av skorstein

For å fjerne beksot må fyringsmønsteret endres eller skorsteinen må mekanisk fjernes ved at skorsteinen/pipa freses. Dette gjøres ved bruk av drill som festes til nylonstenger med kjetting, wire eller plastfibere i enden. Under fresing vil det oppstå noe mer trykk i skorsteinen enn ved en ordinær feiing. Stenging av spjeld og luker er også viktig under fresingen.

Vær miljøbevisst og økonomisk!

Ufullstendig forbrenning skader også miljøet ved at det slippes ut mer partikler i luften. Dersom du har ildsted som ikke er rentbrennende, kan utskifting til rentbrennende ildsted ikke bare bidra til mindre utslipp av partikler i luften, men også til mindre forbruk av ved. Med et rentbrennende ildsted får man også en virkningsgrad på mellom 75-80% mot ca. 40% på et ikke rentbrennende ildsted.

Dette gjør du ved pipebrann:

  • Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Unntaket er åpne peiser, her skal spjeld ikke stenges dersom det er fyr i peisen.
  • Ring brannvesenet på 1-1-0
  • Hold øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inntil skorsteinen.
  • Husk at du ikke må sette deg selv eller andre i fare. Du må komme deg ut dersom det oppstår situasjoner som gjør at det blir farlig å oppholde seg inne.