Utenlandsk peis: Dette er lov/ikke lov

Er du fristet til å importere peis, ovn eller ildsted fra utlandet? Tilbyr montøren ildsted han selv har innført fra utlandet? Det har vært tilfeller av husbrann som følge av ikke-godkjent ildsted og montering av ildsted som ikke har fulgt norske krav og normer.

DETTE MÅ DU SE ETTER:

Ildstedet (peis og ovn) må være godkjent i Norge og montert i henhold til norske krav og normer. Danmark og Sverige har samme krav som Norge, så du kan kjøpe ildsteder i disse landene, så sant de oppfyller kravene i listen under.

Det finnes ildsteder fra andre land f.eks. Polen som også er godkjente i Norge. Da har importøren sendt disse inn til godkjenning og fått det. De fleste godkjente ildsteder (men ikke alle) befinner seg på denne listen.

Ildsteder som er godkjent i Norge skal:

 • Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk
 • Være CE- merket
 • Være godkjent etter den norske standarden NS EN 13240, 13229, 15250 eller 12815
 • Ildstedet må være rentbrennende (tilfredsstille utslippskravene i NS-3059 og NS3058. Her finnes det unntak)
 • Være testet ved et akkreditert selskap for partikkelutslipp:
  • RISE Fire Research AS (Norge og Sverige)
  • Teknologisk Institutt (Danmark)
  • Rhein Ruhr Feuerställe (Tyskland)

Les mer her: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/9/9-10/

og her: https://www.feiermester.org/privat/skorstein-og-ildsted/

Rull til toppen