Unødige utrykninger

En tredjedel av alle våre utrykninger går til unødige oppdrag. Når vaktlaget er bundet opp på en unødig utkallelse, er de ikke tilgjengelige for ekte oppdrag. Vi må da sette inn ressurser fra andre områder som er lengre unna den ekte hendelsen. I verste fall kan en unødig utrykning bety at vi kommer for sent til en brann; kanskje en brann i en bolig eller på en skole, barnehage eller et sykehjem.

Videre vil stadige unødige alarmer som går av i samme bygg svekke publikums respekt for brannalarmen. I tillegg er utrykningskjøring i seg selv en risiko, med store kjøretøy, høy fart og smale veier i boligstrøk. NRBR har satt i gang tiltak for å redusere dette tallet.

NRBR må redusere antallet unødige alarmer for å sikre beredskapen i våre kommuner. Derfor gjør vi våren 2019 følgende:

  • Innfører bedre rutiner og veiledning før tilkobling av nye alarmanlegg i bygg.
  • Alarmtekniker jobber med kontroll av alarmtilknytninger, samt å følge opp unødige alarmer med å foreslå forbedringstiltak.
  • Innfører fakturering for unødige utrykninger for å motivere publikum til å hjelpe til med å redusere disse unødige utrykningene.

Vi håper at vi får med oss innbyggerne i våre kommuner til et løft for å redusere de unødige utrykningene og dermed øke sikkerheten for oss alle. Sammen jobber vi for et tryggere samfunn i alle ledd!

Dette er definisjonene på unødige utrykninger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

Definisjon på unødige utrykninger 

Rull til toppen