Unødige utrykninger

En tredjedel av alle våre utrykninger går til unødige oppdrag. Når vaktlaget er bundet opp på en unødig utkallelse, er de ikke tilgjengelige for ekte oppdrag. Vi må da sette inn ressurser fra andre områder som er lengre unna den ekte hendelsen. I verste fall kan en unødig utrykning bety at vi kommer for sent til en brann; kanskje en brann i en bolig eller på en skole, barnehage eller et sykehjem.

Videre vil stadige unødige alarmer som går av i samme bygg svekke publikums respekt for brannalarmen. I tillegg er utrykningskjøring i seg selv en risiko, med store kjøretøy, høy fart og smale veier i boligstrøk. NRBR har satt i gang tiltak for å redusere dette tallet.

NRBR må redusere antallet unødige alarmer for å sikre beredskapen i våre kommuner. Derfor våren 2019 innførte nye rutiner:

Vi håper at vi får med oss innbyggerne i våre kommuner til et løft for å redusere de unødige utrykningene og dermed øke sikkerheten for oss alle. Sammen jobber vi for et tryggere samfunn i alle ledd!

 

Dette er definisjonene (revidert i januar 2023) på unødige utrykninger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

Definisjoner på unødige utrykninger (oppdatert 2023)
Definisjoner på unødige utrykninger (oppdatert 2023)

Bildet viser følgende:

Unødige alarmer og meldinger

Alarmer og meldinger med utrykning for brann- og redningsvesenet, men ikke reelle hendelser.

Kategori: Unødig/falsk brannalarm

ABA står for automatisk brannalarmanlegg. Alarmen er direktekoblet til en 110-sentral. Definisjoner:

 • Stekeos og damp fra matlaging. Vedkommende er til stede, våken og har kontroll.
 • Røyk fra sigarett eller lignende.
 • Teaterrøyk, røyk fra fyrverkeri, peis, stearinlys, røkelse og lignende.
 • Støv fra byggearbeider, kosting, damp fra høytrykksspyling eller lignende.
 • Vanndamp fra dusjing, vannkoker, tørketrommel eller lignende.
 • Eksos fra kjøretøy/maskiner.
 • Hårspray, parfyme, antibac eller lignende.
 • Fysisk skade på anlegget, slag mot detektor, skade på sprinkler eller lignende.
 • Teknisk feil på anlegget.
 • Trykkfall på sprinkleranlegg.
 • Service/test av anlegget eller brannøvelse, uten forhåndsmelding.
 • Manuell melder utløst uten av det var nødvendig, enten ved et uhell eller bevisst.
 • Pulver fra håndslokker, nedstøvet detektor og lignende.
 • Ukjent årsak.


Kategori: Unødig/falsk melding

Meldinger med utrykning for brannvesenet varslet på annen måte enn ABA. Definisjon:

 • Ingen tegn til brann eller branntilløp, for eksempel røykvarsler som er utløst uten grunn, røyk fra bål under kontroll eller andre situasjoner som tolkes som potensielt farlige, men som viser seg å ikke være det. Varslet via telefon til 110.
 • Unødige alarmer hvor et vaktselskap ringer på vegne av kunde på bakgrunn av en alarm, hvor de ikke får kontakt med kunden. Gjelder også unødige innbruddsalarmer.
 • Alarm (automatisk, manuell eller innringt) for eksempel via Veitrafikksentralen grunnet gassdeteksjonsanlegg, fjerning av brannslokkingsapparat fra tunnel eller lignende. Gjelder også andre tekniske alarmer som grunnvannspumpe, heisalarm og så videre.
 • Noen har ringt inn en falsk brannmelding.

 

Kategori: Avbrutt utrykning.

Definisjon:

 • Brannvesenet rykker ut på grunn av en automatisk alarm, men blir kalt tilbake før de kommer frem
 • Brannvesenet rykker ut på grunn av en samtale til 110, men blir kalt tilbake før de kommer frem.

 

Kategori: Unødig e-Call.

Definisjon:

 • Unødig eCall hvor man ikke oppnår kontakt med personer i kjøretøyet, og sender mannskap for å undersøke.
 • Unødig eCall som av andre grunner medfører utrykning.