Brannsikkerhet for de som glemmer lett og ikke er så raske på foten

Eldre, syke eller andre som kanskje ikke er så kjappe til beins, greier å følge med så raskt eller hører dårlig, trenger ekstra omtanke når det kommer til brannsikkerheten hjemme.