Slik blir du branninspektør/ branningeniør

Brannvesenets forebyggende avdeling jobber for at brann og ulykker ikke skjer. Tilsynsseksjonen har som mål å ha ansatte med variert bakgrunn.

 

Vår forebyggende avdeling er delt mellom Seksjon tilsyn og Seksjon feiing og service. Tilsynsseksjonen har som mål å ha ansatte med variert bakgrunn - blant annet ingeniørutdannet personell og personell med brannfaglig og/eller feierfaglig bakgrunn. Også jurister og samfunnsvitere er ansatt i seksjonen for å utfylle kompetansebehovet.

Dette gjør en branninspektør og en branningeniør

Den viktigste oppgaven til forebyggende avdeling, er å hindre at brann og andre ulykker skjer. Det er mange måter å drive forebyggende arbeid på.

Noen av oppgavene til en branninspektør og en branningeniør er:

  • Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter
  • Drive med informasjon og opplæring overfor målgrupper
  • Drive informasjons- og motivasjonstiltak
  • Uttalelse i kommunale byggesaker vedrørende branntekniske spørsmål
  • Saksbehandling ved salg, oppbevaring og oppskyting av fyrverkeri.
  • Branntekniske befaringer i blokker, bolighus, rekkehus etc.
  • Les mer om forebyggende avdeling her

Høyskolen Stord/Haugesund (OBS lenke til ekstern side) utdanner branningeniører. Som ferdig utdannet med jobb i brannvesenet jobber man med forebyggende oppgaver som tilsyn, informasjon, veiledning og undervisning. Det er utdannet ca 200-250 branningeniører i Norge og rundt 1/3 av disse jobber i brannvesen rundt om i Norge. Det er stadig etterspørsel for branningeniører så muligheten for jobb er store, både i offentlig og privat sektor, og de fleste som går ut etter endt utdanning kommer raskt i jobb. Utdannelsen gir også kompetanse til å jobbe i det private som konsulent i branntekniske prosjekteringsfirmaer.