Forebyggende avdeling

Den viktigste oppgaven til avdelingen er å hindre at brann og andre ulykker skjer. Det er mange måter å drive forebyggende arbeid på.

Avdelingssjef forebyggende avdeling er Tor-Åsmund Hovda, tlf. 991 28 808. Send e-post til tor.asmund.hovda@nrbr.no

Tilsynsseksjonen

Lyst til å jobbe i tilsynsseksjonen? Her finner du ut hvordan.

Arbeidsoppgaver:

  • Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter.
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak overfor allmennheten og utsatte grupper
  • Være med på åpen dag, brannvernukene, røykvarslerkampanje og aksjon boligbrann.
  • Uttalelse i kommunale byggesaker vedrørende branntekniske spørsmål
  • Saksbehandling ved oppbevaring, handel og oppskyting av pyroteknisk vare/fyrverkeri
  • Branntekniske befaringer i blokker, bolighus, rekkehus etc.
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering.

Les om tilsyn i særskilte brannobjekter her

NRBRs forebyggende avdeling følger opp alle bygningsbranner for å  få bedre kjennskap om hvordan og hvorfor brannen har utviklet seg, hvilke konsekvenser fikk den og hvilke byggverk og bygningsmiljøer er involvert i brannen. Les mer om dette arbeidet her.

Seksjon feiing og service

Lurer du på når feieren/ brannforebyggeren kommer, så finner du ansvarlig person i din kommune  i toppmenyen "Hvem svarer på hva."

Seksjonens ansatte har bred erfaring i faget. NRBR er godkjent opplæringsbedrift for feierfaget. Kvalifikasjonskrav til personell i feiervesenet er svennebrev i feierfaget eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Slik blir du brannforebygger/ feier