Forebyggende avdeling

Den viktigste oppgaven til avdelingen er å hindre at brann og andre ulykker skjer. Det er mange måter å drive forebyggende arbeid på.

Avdelingssjef for forebyggende avdeling er Marie Martinsen, tlf. 970 72 602. Send e-post til Marie.Martinsen@nrbr.no

Tilsynsseksjonen

Kontakt seksjonsleder tilsyn: Tore Bjareng, tlf. 410 37 780. Send e-post Tore.bjareng@nrbr.no

Lyst til å jobbe i tilsynsseksjonen? Her finner du ut hvordan.

Arbeidsoppgaver:

  • Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter.
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak overfor allmennheten og utsatte grupper
  • Være med på åpen dag, brannvernukene, røykvarslerkampanje og aksjon boligbrann.
  • Uttalelse i kommunale byggesaker vedrørende branntekniske spørsmål
  • Saksbehandling ved oppbevaring, handel og oppskyting av pyroteknisk vare/fyrverkeri
  • Branntekniske befaringer i blokker, bolighus, rekkehus etc.
  • Tilsyn der det håndteres brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering.

Les om tilsyn i særskilte brannobjekter her

Seksjon feiing og service

Lurer du på når feieren kommer, så finner du ansvarlig person i din kommune  i toppmenyen «Hvem svarer på hva.»

Seksjonsleder Frode Olsen, tlf 952 83 402. Send e-post til frode.olsen@nrbr.no

Feiervesenets ansatte har bred erfaring i faget. NRBR er godkjent opplæringsbedrift for feierfaget. Kvalifikasjonskrav til personell i feiervesenet er svennebrev i feierfaget eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Slik blir du feier