Brannvesenets råd i forbindelse med de mange brannene på Nedre Romerike i mars 2023

Det har vært svært mange bygnings- og boligbranner i våre kommuner den siste tiden. På en drøy uke har vi hatt fem alvorlige boligbranner og flere pipebranner. NRBR ønsker å komme med noen gode råd om brannsikkerhet hjemme.

Hendelsene sammenfaller med kuldeperioden som satte inn rundt 3. mars. Kort tid før dette, hadde NRBR en tragisk dødsbrann på Løken i Aurskog-Høland kommune.

Vi kommer til å evaluere hendelsene, både i et operativ og et forebyggende perspektiv. Det er politiet som etterforsker brannene og som vil fastsette årsak, men NRBR ønsker å komme med noen gode råd.

Røykvarslere i hele huset

Først og fremst er det viktig å ha mange og fungerende røykvarslere. Forskriften sier: "Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket."

For å være sikker på at alle i boligen hører røykvarslerne og at en brann blir oppdaget så tidlig som mulig, anbefaler brannvesenet røykvarslere/røykdetektorer også på soverom, loft, kjeller og i garasje. I tillegg anbefaler vi seriekoblede røykvarslere. Da vil alle røykvarslerne gå samtidig.  

Brann på kaldloft

Noen av brannene på Nedre Romerike, synes å ha oppstått på loftet. Vi vet ikke hva som kan være årsaken, men på kaldloft kan brann oppstå i forbindelse med:

  • Inntakskabelen for strøm som ofte går inn på loftet
  • Aggregatet for balansert ventilasjon står ofte på loftet
  • Kassene til downlights i rommene under ligger på loftet
  • Svakheter kan oppstå i pipen i forbindelse med pipebrann

Siden røyk stiger opp, vil det ta tid før røyk fra en eventuell brann på loftet, vil utløse en røykvarsler/detektor i etasjene under. Derfor er det lurt å ha en type varsling på loftet, selv om det ikke er et krav. Det kan på enkelte kaldloft være en utfordring med røykvarslere pga. kulde og støv, men vi anbefaler at man forsøker med vanlige røykvarslere eller anskaffer en varmedetektor i nærheten av pipa. Huseiere kan høre med eventuell alarmleverandør eller sjekke i sikkerhetsbutikken til forsikringsselskapene for passende produkter.

Rømningsveier

Sørg for at alle i boligen kjenner til rømningsveiene. Rømningsveier skal ikke brukes som lagringsplass for barnevogner, møbler og rot. Sørg for at rømningsveiene er fri!

Forebyggende tiltak

Røykvarslere er det viktigste du har hvis det skulle begynne å brenne. Men det er selvsagt best at det ikke kommer så langt. Her er NRBRs råd:

Publikum kan ringe NRBRs forebyggende avdeling hvis de lurer på noe rundt brannsikkerheten hjemme.


Møt Bjørnis og brannvesenet i påsken!

25 mars 2023

Bjørnis besøker Marikollen torg tirsdag 4. april 2023 kl. 12-14. Fredag 31. mars 2023 kan du treffe vaktlaget på Nittedal brannstasjon og brannforebyggere på YX-stasjonen i Hakadal. 

Brannvesenets påsketips til hyttefolket

24 mars 2023

Det er samme krav til brannsikkerhetsutstyr i hytter og fritidshus som hjemme hos deg selv, men siden hytter ofte ligger langt fra nærmeste brannvesen, langt fra naboer, og ofte har dårlig mobildekning, og bør du ta ekstra sikkerhetsgrep når du og familien er der.