Fyr riktig - unngå brann

Det er tryggest, billigst og varmest med korrekt fyring. 

Bygg bålet riktig:

  • Bruk tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved over vedkubbene og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Veden skal ligge vannrett og legges oppå hverandre.

Tenn fra toppen:

  • Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.
  •  Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Sørg for nok luft:

  • Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen
  • Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opptil 5 minutter til det brenner godt.
  • Først når ildstedet (peis, ovn m.m.) er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge ventilene så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flammer. Bål uten flamme dobler utslippene for kullos og partikler.
  • Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.
  • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20% fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Ny ovn?

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ovner og de forurenser mye mindre. Nye ovner sparer dermed både lommeboka og miljøet.

Før du kjøper ny ovn, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ovner som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig. Vi anbefaler toppmontering av røykrør for tryggere og mer økonomisk fyring.

Skorsteiner, piper, ildsteder og vedovner

Gamle eller feilmonterte skorsteiner (piper) kan ha redusert sikkerhet. Skorsteiner er ikke evigvarende og svekkes over tid.

Ildstedets (peisens eller vedovnens) overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy.

Her kan du lese om rehabilitering av piper og skorsteiner.

Pipebrann

Oppdager du sotbrann / pipebrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Unntaket er åpne peiser, her skal spjeldet selvfølgelig ikke stenges dersom det er fyr i peisen. Ring brannvesenet på tlf. 110. Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inntil skorsteinen.