Rehabilitering av piper og skorsteiner

Slurv, mangler og dårlig arbeid etter rehabilitering - NRBR har satt ned prosjekt.

NRBR har over tid lagt merke til slurv, mangler og dårlig arbeid etter rehabilitering av piper og skorsteiner i våre kommuner. Av forhold som vi hyppig la merke til, var at delene ikke var montert i henhold til monteringsveiledning.

Prosjekt rehabilitering

I januar 2022 satte vi ned et prosjekt for å se nærmere på problemet. I året som har gått, har vi utført 52 kontroller av rehabiliterte skorsteiner og avdekket 12 avvik og 8 anmerkninger på feilmontering. Vi har funnet alt fra dårlig tilkoblet røykrør og for lite hull til røykrør, eller nye sotluker som ikke lar seg åpne på grunn av feilmontering. Vi har også oppdaget at stålrøret er helt løst i hele lengden i skorsteinen, selv om kravet er avstandsholdere på hver 2-3 meter slik at stålrøret står i stødig i senter av skorsteinen.

Tre nærbilder av skorsteiner etter rehabilitering
Riktig avslutning på montering av stålrøret som er murt fast i bunnen av skorsteinen. Dette er en måte å feste stålrøret på i gammel skorstein. Bilde nummer to viser at avstandsholdere som holder det nye stålrøret i senter og gjør at det står støtt i skorsteinen, mangler. Siste bilde viser at det er utett i bunnen av nytt stålrør. Her skal det være en avslutning: Enten støpt fast eller med bunnkopp.

Våre råd ved rehabilitering

Tenker du på å rehabilitere skorsteinen din og lurer på hvordan du kan unngå slikt hos deg? Her er våre råd:

  • Rehabilitering av skorsteiner er søknadspliktig etter bestemmelsene til plan- og bygningsloven med krav om bruk av ansvarlig foretak. Dette innebærer at før arbeid med rehabilitering av skorsteiner igangsettes, må søknad sendes til stedlig bygningsmyndighet. For nærmere informasjon om søknadsplikt og krav til søknad, ta kontakt med byggesaksavdelingen i din kommune.
  • Hent inn priser fra flere firmaer og referanser på tidligere utført arbeid. Det skal foreligge dokumentasjon på arbeidet.
Tre bilder av rehabilitert skorstein: Først med korrekt lufting, deretter med manglende lufting. Til slutt sotluke som ikke lar seg åpne.
Første bilde viser lufting slik det skal være, mens på neste bilde mangler lufting toppen av stålrøret. Siste bilde viser låsetapp på ny sotluke i stålrør montert helt oppunder gammel luke og lar seg ikke åpne.

 

Les mer om rehabilitering av skorsteiner her

Lurer du på noe i forbindelse med rehabilitering av piper og skorsteiner? Send oss en epost på post@nrbr.no.


Møt Bjørnis og brannvesenet i påsken!

25 mars 2023

Bjørnis besøker Marikollen torg tirsdag 4. april 2023 kl. 12-14. Fredag 31. mars 2023 kan du treffe vaktlaget på Nittedal brannstasjon og brannforebyggere på YX-stasjonen i Hakadal. 

Brannvesenets påsketips til hyttefolket

24 mars 2023

Det er samme krav til brannsikkerhetsutstyr i hytter og fritidshus som hjemme hos deg selv, men siden hytter ofte ligger langt fra nærmeste brannvesen, langt fra naboer, og ofte har dårlig mobildekning, og bør du ta ekstra sikkerhetsgrep når du og familien er der.