Reviderte retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats

Vi har nå revidert våre retningslinjer slik at for eksempel utbyggere, borettslag og sameier i våre kommuner vet hva som må til for at vi skal få gjort en best mulig innsats med det utstyret og de bilene vi har.

Vi har nå revidert våre retningslinjer slik at for eksempel utbyggere, borettslag og sameier i våre kommuner vet hva som må til for at vi skal få gjort en best mulig innsats med det utstyret og de bilene vi har. Det er et viktig dokument for alle innbyggere på Nedre Romerike, for vil du bo i en leilighet hvor brannvesenet ikke kan gjøre en optimal redningsinnsats fordi styret har satt ut lekeapparater på plassen til brannbilene? Eller i en blokk hvor brannvesenet ikke finner brannhydranten hvis det skulle begynne å brenne? Eller hva med å flytte inn i leiligheten før kvartalet er ferdig, og utbygger plutselig stenger av brannvesenets oppstillingsplasser og bruker dem til lager for byggematerialer, slik at brannvesenets stigebil ikke får plass hvis det brenner hos deg? 

Sikkerheten for deg som bor i en av de nybygde leilighetene på Nedre Romerike er avhengig av mange ting, blant annet det som står i våre retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Disse retningslinjene beskriver for eksempel angrepsveiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste frie kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Våre kjøretøy er store, brede, høye og tunge og vil naturligvis ikke komme frem hvis veien frem til bygget er for smal eller overbygget. Ved en eventuell brann og evakuering må kjøretøyene ha en egnet plass som vi kan arbeide fra. Denne plassen må både være stor nok, tåle tyngden og ikke fylles opp med biler, containere og den slags.

Er du bekymret for brannbilens adkomst i ditt sameie eller borettslag? Da bør du ta det opp med styret.

Les mer og se bilder av hvorfor det er viktig for brannvesenet å komme tidlig inn i planleggingen av nye boligområder.

Gå rett til våre retningslinjer her (pdf).


Møt Bjørnis og brannvesenet i påsken!

25 mars 2023

Bjørnis besøker Marikollen torg tirsdag 4. april 2023 kl. 12-14. Fredag 31. mars 2023 kan du treffe vaktlaget på Nittedal brannstasjon og brannforebyggere på YX-stasjonen i Hakadal. 

Brannvesenets påsketips til hyttefolket

24 mars 2023

Det er samme krav til brannsikkerhetsutstyr i hytter og fritidshus som hjemme hos deg selv, men siden hytter ofte ligger langt fra nærmeste brannvesen, langt fra naboer, og ofte har dårlig mobildekning, og bør du ta ekstra sikkerhetsgrep når du og familien er der.