Ulike regler for bråtebrenning i kommunene på Nedre Romerike

I Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal eller Rælingen er det ikke lov å brenne bråtebrann, brenne kvist eller brenne hageavfall. I Gjerdrum kommune er det varslingsplikt til brannvesenet ved bråtebrenning.

Påske og tidlig vår er gjerne en tid som folk bruker til å rydde i hagen og planlegge sommeren. Nedre Romerike brann- og redningsvesen ønsker derfor å opplyse om at det er ulike regler i våre eierkommuner når det kommer til bråtebrenning.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) får en del spørsmål om hva som er lov når det gjelder åpen brenning i kommunene våre. I Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal eller Rælingen er det ikke lov å brenne bråtebrann, brenne kvist eller brenne hageavfall. I Gjerdrum kommune er det varslingsplikt til brannvesenet ved bråtebrenning. 

Lokale forskrifter

De lokale forskriftene i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen er likelydende, og de sier at åpen brenning innenfor kommunens grenser er forbudt. Det innebærer at bråtebrenning ikke er tillatt. Gjerdrum kommune har også lokal forskrift. Denne sier at bråtebrenning i kommunen er tillatt, men det er varslingsplikt til brannvesenet. NRBR har et elektronisk skjema som skal brukes til dette. I tillegg åpner forskriften opp for brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk.

De lokale forskriftene er hjemlet i forurensningsloven, og hovedhensikten med dem er å forhindre forurensning og helseproblemer. NRBR setter stor pris på at forskriften i tillegg kan forebygge branner. Vi har jo dessverre sett flere eksempler på at bråtebrenning og liknede har ført til brann i både boliger, stabbur og låver.

Ved brudd på forskriftene

Ved brudd på forskriftene kan man risikere pålegg, mulkt eller ansvar for refusjon av myndighetens utgifter knyttet til håndtering av hendelsen.

Lov å grille i hagen

I alle de ovennevnte kommunene er det ifølge forskriftene lov til for eksempel å grille, bruke utepeis og tenne mindre bål i forbindelse med matlaging i hagen. NRBR minner om at man alltid er ansvarlig når man tenner ild, uansett hvor og når det er.

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune har ingen lokal forskrift. Åpen brenning er derfor regulert i forurensningsloven og i aktsomhets paragrafen i forskrift om brannforebygging. Det betyr at all brenning skal være forsvarlig. Om brenningen man planlegger bryter med forurensningsloven bør avklares med kommunen, men det er uansett aldri tillatt å brenne søppel og avfall.

 Publikum finner mer informasjon her på hjemmesiden om de ulike reglene for bålbrenning i våre kommuner, samt om bålforbudet som inntrer 15. april hvert år i hele landet.

 


Skogbrannfare inn mot første helg i juni

01 juni 2023

Pressemelding 1. juni 2023: Det er ikke regn i sikte i vårt område i uken fremover. Med en fin helg foran oss og antageligvis mye aktivitet utendørs i form av teltturer, badeliv og piknik, er vi i NRBR bekymret for at publikum ikke tar skogbrannfaren innover seg. Vi ber derfor alle om å overholde bålforbudet!