Drone

NRBR har siden 2018 hatt en DJI Matrice 210 RTK. Dette er en industriell drone med zoom-kamera og IR-kamera.

Etter to års prosjektarbeid med kartlegging av muligheter og behov for bruk av drone i vårt arbeid, ble det tidlig på sommeren 2018 anskaffet en drone. Det er Andøya Space Center som har det fly-operative ansvaret, og det er også her våre dronepiloter har gjennomgått omfattende opplæring.

Ikke lenge etter at vi hadde dronen i hus, viste den seg å være til uvurderlig nytte. Under den store skogbrannen langs Gjøvikbanen sommeren 2018 veiledet pilotene beredskapstoget og mannskapene på bakken frem til steder hvor det var varme som ikke var synlig for det blotte øye. Dronen ble deretter brukt på alle skogbrannene den sommeren. Da vi i august 2018 fikk et stort utslipp av fyringsolje i Glomma, var dronen igjen et nyttig arbeidsverktøy. I desember 2018 bisto vi Oslo brann- og redningsetat da det begynte å brenne i en sveisevogn i en t-banetunnel. Dronen ble sendt inn i tunnelen, slik at brannvesenet kunne se om det var trygt å ta seg inn. Under redningsarbeidet i Ask i Gjerdrum nyttårshelgen 2020 og ukene etter, var dronen svært viktig. Dronene og livebildene gjorde at alle involverte fikk en felles situasjonsforståelse over området.

Dronen er bare et hjelpemiddel for å lokalisere mennesker, dyr, varme og liknende. Den hverken slukker brann eller redder liv direkte. Det gjør personellet på bakken. Dronen vil også gi nyttig informasjon i form av bilder til de som sitter i ledelsen under en aksjon.

 

Bildene viser dronen i bruk under arbeidet med leirraset i Gjerdrum kommune vinteren 2021.
Bildene viser dronen i bruk i arbeidet etter leirraset i Gjerdrum kommune vinteren 2021.