Brannstasjoner

NRBRs USAR-gruppe

NRBRs drone

NRBRs slokkerobot

CBRNE-utstyr

NRBR ressursoversikt og bemanning 2020

Lørenskog brannstasjon

Lørenskog brannstasjon er NRBRs hovedbrannstasjon. Her er alle avdelinger samlet: Forebyggende avdeling med feierseksjonen og tilsynseksjonen, stabsavdelingen, et vaktlag samt beredskapsledelsen. Lørenskog brannstasjon huset inntil våren 2018 også Romerike 110-sentral. Stasjonen ble bygget i 1981/82 - altså før sammenslåingen med Skedsmo brannvesen i 1992 - og ble utvidet med et påbygg i 2004.

Se bilder av åpningen av Lørenskog brannstasjon i 1982.

Lørenskog brannstasjon

 

Skedsmo brannstasjon

Skedsmo brannstasjon er en ren utrykningsstasjon. Dette innebærer at det ikke er resepsjon eller muligheter til å motta publikum her. Alle henvendelser går via Lørenskog brannstasjon som er hovedbrannstasjon for NRBR. Brannstasjonen på Skedsmokorset sto klar i august 2006. Ved å lokalisere en brannstasjon i et hurtigvoksende område tar man høyde for fremtiden.

Se bilder og les om hvordan vaktskifte foregår på Skedsmo brannstasjon.

 Se bilder og les om dagen da stasjonen ble tatt i bruk og Lillestrøm brannstasjon lagt ned.

Skedsmo brannstasjon

 

Fet brannstasjon

Fet brannstasjon er en ren utrykningsstasjon. Vaktlagene på Fetsund har mannskaper med hjemmevakt. En vakt varer fra mandag til mandag.

Fet brannstasjon

Sørum brannstasjon

Etter 30 år med brannstasjon i Blakerveien, ble lokalene flyttet til Turbinveien. Dette er midlertidige lokaler i påvente av at ny stasjon skal stå ferdig på Lystadmoen. Sørumsand brannstasjon er en ren utrykningsstasjon og tar ikke i mot besøkende.

Brannstasjon Sørumsand 

Bjørkelangen brannstasjon

Bjørkelangen brannstasjon ligger i Aurskog-Høland kommune. Stasjonen er en såkalt deltidssstasjon hvor de ansatte bor og har andre jobber innen for 4 minutter fra stasjonen. De har hjemmevakt og blir kalt ut ved hendelser. De går ukesvakter, med vaktskifte mandager kl 07.

Brannstasjon Bjørkelangen

Løken brannstasjon

Løken brannstasjon er en av to brannstasjoner i Aurskog-Høland. Den andre ligger på Bjørkelangen. I tillegg har vi en styrke i Rømskog.

Løken brannstasjon ble åpnet i august 2021. Løken brannstasjon en ren utrykningsstasjon med deltidsmannskaper på hjemmevakt. Stasjonen oppfyller alle HMS-krav, blant annet er det inngang til dusj og garderober rett fra vaskehallen (såkalt skitten sone), mens utgangen fra dusj og garderober fører til «ren sone». Dette er ett av tiltakene for å redusere risikoen for å utvikle kreftsykdommer og luftveislidelser som følge av eksponering for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot.

Løken brannstasjon 

Fremskutt enhet på Løken brannstasjon

Bilen til venstre i bildet er Tango 7-6 som er en fremskutt enhet. En fremskutt enhet er en lett enhet som rykker ut i tillegg til hovedstyrken. Den skal være første enhet på et skadested og tilrettelegge, iverksette og utføre innsats før hovedstyrken kommer. Bilen skal være til hjelp for mannskap for å komme raskt på ulykkesplassen for å få oversikt, kunne slokke mindre branntilløp, legge til rette for slokking av større branner, sikre skadested, igangsette redning, frigjøring av fastklemte og starte HLR (hjerte-lunge-redning).

Tango 7-6 var en gave gjennom Det store brannløftet. I 2016 ga Gjensidigestiftelsen 350 millioner kroner til ulike tiltak som skal gi et løft for brannvesenet og trygge hverdagen til befolkningen. 37 kjøretøy og materiell verdt 190 millioner ble gitt bort i 2016. NRBR var altså så heldige at vi fikk en fremskutt enhet.

Nittedal brannstasjon

Nittedal brannstasjon er en ren utrykningsstasjon med kasernerte mannskaper. Nittedal brannstasjon ligger i samme bygg som rådhuset.

Nittedal brannstasjon