LUF-60

LUF 60 er en fjernstyrt og beltegående slokkerobot som spyler store mengder vann, vanntåke eller skum mot brannen. I tillegg har den en vifte som raskt kan blåse bort brannrøyk, i tunneler og andre steder.

Sommeren 2019 fikk NRBR et nytt og virkningsfullt verktøy en LUF 60. Dette er en fjernstyrt og beltegående slokkerobot som spyler store mengder vann, vanntåke eller skum mot brannen. I tillegg har den en vifte som raskt kan blåse bort brannrøyk, i tunneler og andre steder. Ofte anvendes LUF-en sammen med NRBRs drone hvor dronen «ser» hvor LUF-føreren skal rette slokkeinnsatsen.

I Norge er det, så lang vi vet per mars 2021, i dag bare NRBR og Oslo brann- og redningsetat (OBRE) som har liknende slokkerobot.

Den som NRBR disponerer, er kjøpt inn av RA2/NRV (Nedre Romerike Vannverk IKS/ Nedre Romerike Avløpsselskap IKS) i samarbeid med NRBR til bruk i deres kompliserte underjordiske lokaler.

LUF-en har ved flere anledninger bistått andre brannvesen, blant annet:

  • brann i Kapp melkefabrikk på Toten (februar 2021)
  • kraftig låvebrann i Nes kommune (sommeren 2019)
  • brann i et næringsbygg i Moelv i Ringsaker kommune (september 2020) Les om brannen her.
  • på vei til storbrannen i Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest (oktober 2020) og brannen i garasjeanlegget på Sola flyplass (januar 2020). Begge gangene kom heldigvis brannene under kontroll og reisen ble avlyst.

[caption id="attachment_3763" align="aligncenter" width="960"]Slokkerobot med sjåfør LUF-60 på øvelse på Skedsmo brannstasjon. Sjåføren fjernstyrer slokkeroboten.[/caption]