Administrativ avdeling

Avdelingen er en støttefunksjon for brannsjefen og avdelingslederne.

Kontakt administrativ avdeling via sentralbordet på telefon 67 91 04 00

Avdelingssjef Anita Grønli, tlf. 924 21 780. Send e-post: Anita.eidsvold.gronli@nrbr.no

Brann- og redningssjef Jan Marius Nilsen, tlf. 405 33 120. Send e-post: jan.marius.nilsen@nrbr.no

Avdelingens oppgaver

  • Økonomi og regnskap
  • Lønn og personal
  • Innkjøp
  • Sentralbord og resepsjon
  • Arkiv
  • Saksbehandling og sekretariat for styret og representantskapet
  • HMS
  • IKT
  • Alarmer
  • Sekretariat KOAF